آشنایی با نحوه ی تعریف و فراخوانی فانکشن هایی با تعداد پارامترهای متغیر در زبان پایتون


آشنایی با نحوه ی تعریف و فراخوانی فانکشن هایی با تعداد پارامترهای متغیر در زبان پایتون


در تمام فانکشن هایی که تا به حال در برنامه های خود آن ها را تعریف کرده ایم، تعداد پارامترها از همان ابتدا ثابت و مشخص بود. در واقع بیش تر فانکشن ها در برنامه های پایتون به این شکل تعریف می شوند، چرا که در این صورت رفع خطاهای احتمالی آسان تر است. با این حال گاهی مواردی پیش می آید که نمی توانیم تعداد پارامترهای فانکشن را در زمان تعریف آن تعیین کنیم. برای مثال فانکشن از پیش تعریف شده ی ()print را در نظر بگیرید. بارها در زمان فراخوانی این فانکشن دیده ایم که می توانیم به تعداد دلخواه به آن آرگومان بدهیم. در این آموزش به بررسی چنین فانکشن هایی می پردازیم.

در زبان پایتون قابلیتی تعبیه شده است که از طریق آن می توان تعداد آرگومان های متغیری را به یک فانکشن داد. برای این کار کافی است در دستور تعریف فانکشن یک پارامتر به آن بدهیم که شناسه ی آن با کاراکتر ستاره * آغاز شود، برای مثال می توان شناسه ی var_arg* را در نظر بگیریم. در برنامه ی زیر فانکشنی را تعریف می کنیم که تعداد پارامترهای آن متغیر است. آن گاه این فانکشن را با تعداد متفاوتی از آرگومان ها فراخوانی می کنیم:

def varArgFunc(*var_arg):   print(*var_arg) varArgFunc() # 0 argument varArgFunc('Sokan','Academy') # 2 arguments varArgFunc(1,2,3,4,5) # 5 arguments varArgFunc(9, 'Nine') # 2 arguments  varArgFunc ('n','***','n','* *','n','***' ,'n') # 7 arguments 

اسکریپت این برنامه را در فایل varArgFunc.py ذخیره می کنیم. پس از اجرای برنامه خروجی های زیر حاصل می شود:

========== RESTART: D:/SokanAcademy/Python/varArgFunc.py ==========  Sokan Academy 1 2 3 4 5 9 Nine   ***  * *  ***  >>> 

همان طور که می بینید خروجی حاصل از اولین دستور فراخوانی تابع یک خط خالی است، چون در این دستور، فانکشن هیچ آرگومانی نگرفته است. در دستور فراخوانی دوم نیز دو آرگومان از نوع استرینگ به فانکشن داده شده است، تابع پرینت هر یک از این آرگومان ها را به ترتیب با ایجاد یک اسپیس یا «فاصله» از هم چاپ می کند. سایر دستورات فراخوانی نیز به همین صورت عمل می کنند، به طوری که در هر دستور آرگومان های داده شده به فانکشن به ترتیب به پارامتر یا متغیر var_arg* ارجاع داده می شوند و با چاپ هر آرگومان، پارامتر فانکشن به آرگومان بعدی منتسب می شود. در دستور فراخوانی چهارم می بینیم که یکی از آرگومان ها از نوع int و دیگری از نوع استرینگ است. بنابراین با توجه به این مثال می فهمیم که هیچ نیازی نیست تمام آرگومان ها از یک نوع یا کلاس باشند. در آموزش های بعدی از فانکشن هایی با تعداد پارامترهای متغیر بیش تر استفاده خواهیم کرد و با کاربرد آن ها آشنا خواهیم شد.

حال برنامه ی زیر را در نظر بگیرید. در این برنامه فانکشن ()varArgFunc را اندکی تغییر می دهیم و فانکشن جدید را با سه آرگومان فراخوانی می کنیم:

def varArgFunc1(*var_arg):   print(*var_arg)   print(var_arg)   print(len(var_arg))    varArgFunc1(1,2,3) 

خروجی حاصل از اجرای این برنامه به صورت زیر است:

1 2 3 (1, 2, 3) 3 

همان طور که می بینید دستور اول در بدنه ی فانکشن مانند قبل آرگومان های ورودی به فانکشن را یک به یک با ایجاد یک فاصله چاپ می کند. دستور دوم در بدنه ی فانکشن دقیقاً مشابه دستور اول است با این تفاوت که کاراکتر * از ابتدای شناسه ی پارامتر فانکشن حذف شده و آن گاه از آن به عنوان آرگومان پرینت استفاده شده است. همان طور که می بینید این بار تمام آرگومان های فانکشن در میان یک پرانتز قرار گرفته است. در حقیقت متغیر var_arg به یک شیء از نوع تاپل منتسب است که در آموزش های آینده به آن خواهیم پرداخت. اکنون کافی است بدانیم با حذف * از ابتدای شناسه ی پارامتر می توانیم به این شیء دسترسی پیدا کنیم. در دستور سوم بدنه ی فانکشن هم می بینیم که خروجی فانکشن ()len به عنوان آرگومان فانکشن پرینت استفاده شده است. با قرار دادن متغیر var_arg به عنوان آرگومان len می توانیم تعداد آرگومان های وارد شده به فانکشن varArgFunc1 را به دست آوریم.

امکان ورود تعداد متغیری از آرگومان ها به یک فانکشن قابلیت منحصر به فردی را به زبان پایتون می دهد که نظیر آن را در زبان های برنامه نویسی دیگر به ندرت می بینیم. برنامه نویسان پایتون می توانند از این قابلیت استفاده ی زیادی کنند. برای مثال فرض کنید شما می خواهید برنامه ای برای یک فروشگاه بنویسید. در این برنامه تابعی باید نوشته شود که هر روز اجناس انبار فروشگاه را به عنوان ورودی بگیرد و تعداد هر یک از آن ها را یک به یک از پایگاه داده بیرون بکشد و در صورت کمبود گزارشی را به مسئول خرید ارسال کند. با توجه به شرایط، هر روز اجناس متنوعی در فروشگاه فروخته می شوند. مثلاً ممکن است در یک روز صد قلم جنس متفاوت در فروشگاه موجود باشد، اما در هفته ی بعد این تعداد به شصت قلم کاهش پیدا کند. اگر این اپلیکیشن را با زبان برنامه نویسی Python بنویسیم، امکان استفاده از فانکشن هایی با تعداد آرگومان های متفاوت در این زبان قدرتمند کار ما را بسیار آسان خواهد کرد.

دانلود فایل‌های تمرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *