آموزش توابع سیستم فایل PHP

مرجع توابع کار با سیستم فایل PHP – PHP Filesystem functions

توابع کار با سیستم فایل در PHP به توسعه دهنده این امکان را می دهند تا به Filesystem دسترسی داشته و در صورت نیاز آن را دستکاری نماید. هسته ی PHP تعداد زیادی تابع درون ساخته و آماده جهت ویرایش سیستم فایل در اختیار برنامه نویس قرار می دهد که در آموزش حاضر به شرح آن ها می پردازیم.

تنظیمات زمان اجرا

عملکرد این توابع توسط تنظیمات موجود در فایل php.ini مدیریت می شود.

اسمپیش فرضChangeableتغییراتی که طی ویرایش های مختلف رخ می دهد

allow_url_fopen”1″PHP_INI_ALLPHP_INI_ALL in PHP <= 4.3.4. PHP_INI_SYSTEM in PHP < 6. Available since PHP 4.0.4.
allow_url_include”0″PHP_INI_ALLاز ویرایش 5.2.0 زبان PHP قابل دسترسی می باشد.

user_agentNULLPHP_INI_ALLقابل استفاده از ویرایش 4.3.0 زبان PHP.

default_socket_timeout”60″PHP_INI_ALLقابل استفاده از ویرایش 4.3.0 زبان PHP.

from””PHP_INI_ALL

auto_detect_line_endings”0″PHP_INI_ALLقابل استفاده از ویرایش 4.3.0 زبان PHP.

شمارهثابت و شرح آنقدیمی ترین ویرایش PHP که از این ثابت پشتیبانی می کند

1GLOB_BRACE

2GLOB_ONLYDIR

3GLOB_MARK

4GLOB_NOSORT

5GLOB_NOCHECK

6GLOB_NOESCAPE

7PATHINFO_DIRNAME

8PATHINFO_BASENAME

9PATHINFO_EXTENSION

10PATHINFO_FILENAME5.2.0

11 FILE_USE_INCLUDE_PATH
فایل مورد نظر (filename) را در include_path جستجو می کند. 5.0.0

12 FILE_APPEND
محتوای جدیدی به فایل جاری اضافه می کند.

13 FILE_IGNORE_NEW_LINES
کاراکترهای EOL را حذف می کرده و نادیده می گیرد. 5.0.0

14 FILE_SKIP_EMPTY_LINES
خطوط خالی را نادیده می گیرد. 5.0.0

15 FILE_BINARY
اطلاعات فایل را در قالب باینری ذخیره می کند/Binary mode. 6.0.0

16 FILE_TEXT
فایل مربوطه را در قالب متن و نوشته تنظیم می کند/Text mode. 6.0.0

شماره ی تابعاسم تابع و شرح کاربرد آنقدیمی ترین ویرایش PHP که از این تابع پشتیبانی می کند

1 ()basename
مقدار filename یا بخش اسم فایل مورد نظر از آدرس کامل فایل ( کامپوننت filename از path) را برمی گرداند. 3

2 ()chgrp
File group مربوط به فایل مورد نظر را تغییر می دهد. 3

3 ()chmod
مجوز یا سطح دسترسی به فایل را ویرایش می کند. 3

4 ()chown
صاحب فایل را تغییر می دهد/مالکیت فایل مورد نظر را تغییر می دهد. 3

5 ()clearstatcache
اطلاعاتی که PHP از فایل مورد نظر در حافظه ی کش ذخیره کرده را حذف می کند/ کش حاوی اطلاعات فایل و status را حذف می کند. 3

6 ()copy
همان طور که از اسم آن پیدا است، فایل مورد نظر را کپی می کند. 3

7 ()delete
فایل مورد نظر را حذف می کند.

8 ()dirname
اسم پوشه/directory name از کامپوننت path یا آدرس کامل فایل را برمی گرداند. 3

9 ()disk_free_space
فضای موجود از دایرکتوری و پوشه ی مورد نظر را بر حسب بایت بازگردانی می کند. 4.0.7

10 ()disk_total_space
کل فضای موجود در یک دایرکتوری را بر حسب بایت برمی گرداند. 4.0.7

11 ()diskfreespace
دارد.()disk_free_spaceکاربردی مشابه 4.0.7

12 ()fclose
یک فایل باز را می بندد. 3

13 ()feof
بررسی می کند آیا اشاره گر یا pointer به انتهای فایل رسیده است (EFO) یا خیر. 3

14 ()fflush
کل خروجی ذخیره شده به صورت موقت/بافر شده را در فایل مورد نظر ذخیره می کند. 4

15 ()fgetc
این تابع یک کاراکتر تکی از فایل باز شده را خوانده و برمی گرداند. 3

16 ()fgetcsv
یک خط از اطلاعات فایل مورد نظر (باز شده) را خوانده و چنانچه فیلدهایی با فرمت CSV در آن وجود داشت، آن ها را تجزیه و تحلیل (parse) نحوی می کند و خط تجزیه شده را در قالب یک آرایه برمی گرداند. 3

17 ()fgets
یک خط از فایل مورد نظر (باز شده) خوانده و آن را برمی گرداند. 3

18 ()fgetss
یک خط از فایل باز شده را خوانده و پس از حذف تگ های HTML و PHP، آن را در خروجی برمی گرداند. 3

19 ()file_exists
بررسی می کند آیا یک فایل یا پوشه وجود خارجی دارد یا خیر. 3

20 ()file_get_contents
این تابع کل محتوای فایل را خوانده و آن را در یک رشته می ریزد. 4.3.0

21 ()file_put_contents
یک مقدار از جنس رشته را داخل فایل ذخیره (write) می کند. 5

22 ()file
محتوای کل فایل را در قالب یک آرایه قرار داده و آن را برمی گرداند. 3

23 ()fileatime
مقدار زمانی که فایل مورد نظر آخرین بار مورد دسترسی قرار گرفته را در قالب یک برچسب زمانی Unix برمی گرداند. 3

24 ()filectime
مقدار زمان آخرین باری که فایل مورد نظر ویرایش شده را برمی گرداند. 3

25 ()filegroup
ID یا اسم Filegroup ای که فایل مورد نظر در آن قرار دارد را در قالب عدد برمی گرداند. جهت تبدیل این مقدار عددی به اسم، کافی است از تابع ()posix_getgrgid استفاده نمایید. 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *