آموزش توابع Class Object در PHP


آموزش توابع کار با کلاس ها و آبجکت های ساخته شده از روی کلاس PHP / مرجع توابع Class/Object

این توابع به شما امکان می دهند تا اطلاعاتی درباره ی کلاس ها و آبجکت های ساخته شده از روی کلاس بدست بیاورید. در واقع توسعه دهنده می تواند با استفاده از این توابع، علاوه بر اسم کلاسی که آبجکت از روی آن ساخته شده، property ها و توابع عضو آن را نیز بازیابی کند.

شمارهتابع مربوطه و شرح کاربرد آنقدیمی ترین ویرایش PHP که از تابع پشتیبانی می کند

1 ()call_user_method_array
یک متد تعریف شده توسط کاربر را با آرایه ای از پارامترها فراخوانی می کند. استفاده از این متد دیگر توصیه نمی شود. 4

2 ()call_user_method
یک متد که توسط کاربر تعریف و پیاده سازی شده را در یک آبجکت مشخص فراخوانی می کند. استفاده از این تابع دیگر توصیه نمی شود. 4

3 ()class_exists
این متد بررسی می کند آیا کلاس مورد نظر تعریف شده و وجود خارجی دارد یا خیر. 4

4 ()get_class_methods
اسم متدهای عضو کلاس را بازیابی می کند. 4

5 ()get_class_vars
Property های پیش فرض کلاس را بازیابی می کند. 4

6 ()get_class
اسم کلاسی که آبجکت از روی آن ساخته شده را به عنوان خروجی برمی گرداند. 4

7 ()get_declared_classes
یک آرایه برمی گرداند که اسم کلاس های تعریف شده و موجود را دربردارد. 4

8 ()get_declared_interfaces
این تابع یک آرایه از تمامی interface های تعریف شده و موجود را برمی گرداند. 5

9 ()get_object_vars
تابع جاری تمامی property های عضو آبجکت ارسال شده به عنوان آرگومان را بازگردانی می کند. 4

10 ()get_parent_class
اسم کلاس پدر که آبجکت یا کلاس مورد نظر از روی آن ساخته شده را در بازیابی می کند. 4

11 ()interface_exists
تابع حاضر بررسی می کند آیا interface مورد نظر تعریف شده و از قبل موجود می باشد یا خیر. 5

12 ()is_a
این تابع بررسی می کند آیا آبجکت مورد نظر (پاس داده شده) از روی این کلاس ساخته شده یا که این کلاس از جمله کلاس هایی است که آبجکت از آن مشتق شده (یکی از کلاس های پدر آن است) یا خیر. 4

13 ()is_subclass_of
تابع حاضر بررسی می کند آیا آبجکت مورد نظر از این کلاس مشتق شده یا خیر. 4

14 ()method_exists
بررسی می کند آیا متد مورد نظر در کلاس وجود خارجی دارد یا خیر. 4

15 ()property_exists
تابع جاری بررسی می کند آیا آبجکت یا کلاس مورد نظر این property را دارد یا خیر. 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *