آموزش کاراکترهای PHP


مرجع توابع کار با کاراکترها PHP

افزونه ی ctype تعداد زیادی تابع کاربردی در اختیار برنامه نویس قرار می دهد که تعلق یا عدم تعلق یک کاراکتر یا رشته به رده خاصی را بر اساس تنظیمات زبان محلی (زبان کشور مورد نظر) بررسی می کند.

این توابع را هنگامی که با پارامتر عدد صحیح یا integer فراخوانی می کنید، عملکردی بسیار مشابه همتاهای زبان C خود از ctype.h به نمایش می گذارند.

نصب افزونه

از ویرایش 4.2.0 زبان PHP، این توابع به صورت پیش فرض فعال بوده و قابل فراخوانی می باشند. در ویرایش های قدیمی تر لازم است PHP را با دستور –enable-ctype کامپایل نمایید. برای غیرفعال سازی افزونه ی ctype کافی است دستور –disable-ctype را اجرا نمایید.

از ویرایش 4.3.0 به بعد PHP، افزونه ی ctype به صورت درون ساخته در این زبان تعبیه شده و در دسترس می باشد.

لیست توابع کار با کاراکتر و مقادیر رشته ای

شمارهتابع مربوطه و شرح کاربرد آنقدیمی ترین ویرایش PHPکه از این توابع پشتیبانی می کند

1 ()ctype_alnum
این تابع بررسی می کند آیا محتوای مقدار پارامتر رشته ای یا متنی متشکل از حروف و عدد هستند (alphanumeric) یا خیر. 4.0.4

2 ()ctype_alpha
تابع حاضر بررسی می کند آیا مقدار پارامتر (رشته ای و متنی) از کاراکترهای حروف الفبا تشکیل شده یا خیر. 4.0.4

3 ()ctype_cntrl
بررسی می کند آیا کاراکترهای پارامتر ارائه شده همگی از کاراکترهای کنترلی (برای مثال’nrt’) تشکیل شده اند یا خیر. 4.0.4

4 ()ctype_digit
تابع جاری بررسی می کند آیا کاراکترهای موجود در پارامتر ارائه شده همگی از جنس عدد هستند یا خیر. 4.0.4

5 ()ctype_graph
این تابع بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در پارامتر ورودی (رشته یا متن)، به استثنای کاراکتر خط فاصله، قابل چاپ و نمایش برای کاربر می باشند یا خیر. 4.0.4

6 ()ctype_lower
تابع حاضر بررسی می کند آیا کاراکترهای موجود در پارامتر ورودی همگی از حروف کوچک تشکیل شده اند یا خیر. 4.0.4

7 ()ctype_print
Check for printable character
تابع جاری بررسی می کند آیا کاراکترهای تشکیل دهنده ی رشته یا متن ورودی قابل چاپ و نمایش نهایی برای کاربر هستند یا خیر. 4.0.4

8 ()ctype_punct
این تابع بررسی می کند آیا کاراکترهای تشکیل دهنده ی پارامتر ورودی همگی از کاراکترهای نشانه گذاری/نقطه گذاری نظیر پرانتز، نقطه و غیره .. تشکیل شده اند یا خیر. 4.0.4

9 ()ctype_space
Check for whitespace character
بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در پارامتر ورودی خط فاصله (whitespace) در خروجی ایجاد و چاپ می کنند یا خیر. 4.0.4

10 ()ctype_upper
این تابع اطمینان حاصل می کند که تمامی کاراکترهای تشکیل دهنده ی پارامتر ورودی از حروف بزرگ تشکیل شده باشند. 4.0.4

11 ()ctype_xdigit
این تابع بررسی می کند آیا تمامی اعداد تشکیل دهنده ی پارامتر ورودی، بر مبنای 16 هستند یا خیر. 4.0.4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *