آموزش calendar در PHP


آموزش افزونه ی calendar و توابع کار با تقویم در PHP

افزونه ی calendar تعدادی یک سری تابع کارا جهت آسان سازی عملیات تبدیل بین فرمت های مختلف تقویم و نمایش تاریخ و زمان ارائه می دهد.

استادنداردی که افزونه ی calendar بر آن پایگذاری شده، گاهشماری روزهای جولیان می باشد. مبدا این گاه شماری به طور دقیق از ظهر روز دوشنبه اول ژانویه سال4713 قبل از میلاد است. جهت تبدیل بین سیستم های گاهشماری، بایستی ابتدا تاریخ و زمان مربوطه را به سیستم گاهشماری روزهای جولیان تبدیل و سپس خروجی را به سیستم گاه شماری دلخواه خود تبدیل نمایید.

نصب افزونه در PHP

جهت فراخوانی و اجرای توابع این افزونه، لازم است اسکریپت PHP خود را با –enable-calendar کامپایل نمایید.

تنظیمات زمان اجرای برنامه

این افزونه هیچ تنظیمات متناظری در فایل php.ini ندارد.

ثوابت مربوطه به افزونه ی calendar در PHP

شمارهثابت مربوطه و شرح آنPHP

1 CAL_GREGORIAN
تقویم میلادی 3

2 CAL_JULIAN
تقویم جولی 3

3 CAL_JEWISH
تقویم یهودی 3

4 CAL_FRENCH
تقویم جمهوری فرانسه 3

5CAL_NUM_CALS3

6CAL_DOW_DAYNO3

7CAL_DOW_SHORT3

8CAL_DOW_LONG3

9CAL_MONTH_GREGORIAN_SHORT3

10CAL_MONTH_GREGORIAN_LONG3

11CAL_MONTH_JULIAN_SHORT3

12CAL_MONTH_JULIAN_LONG3

13CAL_MONTH_JEWISH3

14CAL_MONTH_FRENCH3

15CAL_EASTER_DEFAULT4

16CAL_EASTER_DEFAULT4

17CAL_EASTER_ROMAN4

18CAL_EASTER_ALWAYS_GREGORIAN4

19CAL_EASTER_ALWAYS_JULIAN4

20CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH5

21CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM5

22CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM5

شمارهتابع مربوطه و شرح کاربرد آنقدیمی ترین ویرایش PHP که از این تابع پشتیبانی می کند

1 ()cal_days_in_month
تعداد روزهای یک ماه در سال و تقویم مشخص را برمی گرداند. 4

2 ()cal_from_id
این تابع یک روز از تقویم جولیان که به عنوان آرگومان ارسال شده را به تاریخ مشخص شده برمی گرداند. 4

3 ()cal_from_jd
اطلاعات مربوط به یک تقویم را به عنوان خروجی برمی گرداند. 4

4 ()cal_to_jd
یک تاریخ را به عنوان آرگومان گرفته و آن را به گاه شماری روزهای جولیان تبدیل می کند (تعداد روزهای گذشته از آن تاریخ معین در تقویم جولیان را محاسبه می کند و برمی گرداند). 4

5 ()easter_date
برچسب زمانی Unix را که مربوط به عید پاک سال مشخص می باشد، به عنوان خروجی برمی گرداند. 3

6 ()easter_days
تعداد روزهایی که پس از تاریخ 21 مارچ، در سال معین روز عید پاک می باشد. 3

7 ()FrenchToJD
تاریخ مورد نظر را از تاریخ تقویم جمهوری فرانسه به گاهشماری جولیان تبدیل می کند. 3

8 ()GregorianToJD
تاریخ ارسال شده به عنوان آرگومان را از فرمت تقویم مسیحی به (فرمت)گاه شماری روز جولیان تبدیل می کند. 3

9 ()JDDayOfWeek
اسم روز جاری از هفته را برمی گرداند. 3

10 ()JDMonthName
اسم ماه جاری از سال را در خروجی برمی گرداند. 3

11 ()JDToFrench
گاه شماری جولی را به تاریخ تقویم جمهوری فرانسه تبدیل می کند. 3

12 ()JDToGregorian
گاه شماری جولی را به تاریخ مسیحی با گرگوری تبدیل می کند. 3

13 ()jdtojewish
تاریخ و گاه شماری جولیان را به تاریخ تقویم یهودی تبدیل می کند. 3

14 ()JDToJulian
شمارش روزهای جولی را به تاریخ جولی برمی گرداند. 3

15 ()jdtounix
شمارش روزهای جولی را به برچسب زمانی unix تبدیل می کند. 4

16 ()JewishToJD
تاریخ یهودی را به شمارش روزهای جولی تبدیل می کند. 3

17 ()JulianToJD
یک تاریخ جولی را به شمارش روزهای جولیان تبدیل می کند. 3

18 ()unixtojd
یک برچسب زمانی Unix را به شمارش روزهای جولیان بازمی گرداند. 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *