آموزش date format در PHP


آموزش کار با تابع ()date_format در PHP

تابع ()date_format در PHP مقدار تاریخ را در قالب پارامتر ورودی دریافت کرده و آن را بر اساس فرمت ارائه شده، قالب دهی می کند.

دستور استفاده از تابع ()date_format در PHP

string date_format ( DateTime $object, string $format )

string DateTime::format ( string $format )

شرح کاربرد تابع ()date_format در PHP

این توابع مقدار تاریخ را در قالب پارامتر ورودی $object دریافت کرده و آن را بر اساس فرمت ارائه شده، $format، قالب دهی می کند.
این دو تابع، کاربردی یکسان داشته و در مثال زیر می توانند جایگزین یکدیگر شوند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()date_format در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object(پارامتر الزامی)
یک آبجکت DateTime که به عنوان آرگومان به توابع مربوطه ارسال شده و دربردارنده ی مقدار تاریخ می باشد.

2 format(پارامتر الزامی)
این تابع نحوه ی فرمت دهی خروجی را مشخص می کند:

 • d – نشانگر شماره ی روز ماه (از 01 تا 31) می باشد.
 • D – نشانگر اسم روز به صورت مختصر (سه حرف) می باشد.
 • j – نشانگر شماره ی روز ماه بدون صفر آغازین (1 تا 31) می باشد.
 • l – نشانگر اسم روز به صورت کامل می باشد.
 • N – نماد عددی روز هفته بر اساس استاندارد ISO-8601 (1 برای Monday یا دوشنبه و 7 برای Sunday یا یکشنبه).
 • S – پسوند ترتیبی روز ماه متشکل از دو کاراکتر که st، nd، rd و th.
 • w – نماد عددی روز هفته (0 برای یکشنبه و 6 به نشانه ی شنبه).
 • z – شماره ی روز سال (از 0 تا 365).
 • W – شماره ی روز هفته از سال مورد نظر بر اساس استاندارد ISO-8601 (هفته از دوشنبه / Monday شروع می شود).
 • F – اسم کامل روز ماه به صورت متن (/Januaryژانویه تا December/دسامبر).
 • m – نماد عددی روز از یک ماه (از 01 تا 12)
 • M – نماد متنی اسم روز ماه به صورت مختصر (مشتکل از سه حرف).
 • n – نماد عددی یک ماه، بدون صفر آغازین (از 1 تا 12).
 • t – تعداد روزهای موجود در ماه مورد نظر.
 • L – نشانگر سال کبیسه است (چناچه سال مورد نظر کبیسه محسوب شود مقدار 1 و در غیر این صورت 0).
 • o – شماره ی سال مورد نظر بر اساس استاندارد ISO-8601.
 • Y – شماره ی سال در قالب 4 عدد (برای مثال 2017) .
 • y – شماره ی سال در قالب دو عدد (برای مثال 17 به نشانه ی 2017).
 • a – am یا pm با حروف کوچک.
 • A – AM یا PM با حروف بزرگ.
 • B – نشانگر Swatch Internet time (تقسیم روزهای خورشیدی به 1000 بخش. به جای ساعت و دقیقه روز های خورشیدی به 1000 بخش تقسیم می شوند و بازه ی 000 تا 999 را شامل می شود).
 • g – مقدار ساعت با فرمت 12 ساعته (بازه ی 1 تا 12).
 • G – مقدار ساعت با فرمت 24 ساعته (بازه ی 0 تا 23).
 • h – مقدار ساعت با فرمت 12 ساعته (بازه ی 01 تا 12).
 • H – بیانگر مقدار ساعت با فرمت 24 ساعته (00 تا 24).
 • i – مقدار دقیقه را با صفرهای آغازین نمایش می دهد (بازه ی 00 تا 59).
 • s – نشانگر مقدار ثانیه با صفرهای آغازین می باشد (بازه ی 00 تا 59).
 • e – اسم منطقه ی زمانی (به عنوان مثال می توان به UTC، Atlantic/Azores اشاره کرد).
 • I (حرف بزرگ i) – مشخص می کند آیا تاریخ بر اساس ساعت تابستانی نمایش داده شود یا خیر (چنانچه تاریخ بر اساس ساعت تابستانی نمایش داده شود، مقدار 1 و در غیر این صورت بر روی 0 تنظیم می شود).
 • O – نشانگر اختلاف زمانی با GMT بر حسب ساعت می باشد (مثال: +0100).
 • T – تنظیم منطقه ی زمانی دستگاهی که اسکپریت PHP بر روی آن مستقر می باشد (مثال: EST، MDT).
 • Z – اختلاف منطقه ی زمانی بر حسب ثانیه. مقدار اختلاف زمانی غرب UTC، منفی و شرق آن مثبت می باشد (بازه ی -43200 و 43200).
 • c – نمایش مقدار تاریخ بر اساس استاندارد ISO-8601 (مثال: 2004-02-12T15:19:21+00:00 ).
 • r – تاریخ فرمت دهی شده بر اساس استاندارد RFC 2822 (مثال: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200).
 • U – ثانیه های سپری شده از زمان Unix (January 1 1970 00:00:00 GMT).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *