آموزش frenchtojd در PHP


آموزش کار با تابع ()frenchtojd در PHP

تابع ()frenchtojd در PHP تاریخ فراسه را به گاه شمار برمی گرداند .

دستور استفاده از تابع ()frenchtojd در PHP

شرح کاربرد تابع ()frenchtojd در PHP

تابع ()frenchtojd در PHP یک تاریخ را از تقویم جمهوری فرانسه را به شمارش روز جولیان برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 month(پارامتر الزامی)
مقدار ماه به صورت یک عدد صحیح بین بازه ی 1 تا 13 که به تابع ارسال می شود.

2 day(پارامتر الزامی)
مقدار روز در ماه به صورت یک عدد صحیح در بازه ی 1 تا 30 که به تابع مزبور پاس داده می شود.

3 year(پارامتر الزامی)
مقدار سال به صورت عدد صحیح بین اعداد 1 و 14 که به تابع پاس داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *