آیا ارتباطی بین تعطیلات و افزایش قیمت بیت کوین وجود دارد؟

تحقیقات SFOX نشان داده است که ممکن است تعطیلات با افزایش قیمت بیت کوین ارتباطی داشته باشد و احتمالا دلیل این امر نیز ترس از دست دادن فرصت یا فومو (FOMO) است.

رییس جمهور آمریکا در نهایت نسبت به بیت کوین واکنش نشان داد!