اصطلاحات To The Moon و When Moon به چه معناست؟!

دنیای ارزهای دیجیتال پر از اصطلاحاتی است که ممکن است آنها را نشناسید. بارها با آنها برخورد داشته باشید و آنها را شنیده باشید و ندانید دقیقا به چه معنی می باشند. در این مقاله قصد داریم به توضیح دو اصطلاح رایج To The Moon و When Moon در جامعه ارزهای دیجیتال بپردازیم.

لایحه جنجال برانگیز آمریکا: شرکت های بزرگ فناوری را از امور مالی دور نگه دارید!