اطلاعات جامع در مورد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد 1277)

نوشته شده توسط: فرنود حسنی

همه ساله کنکور کارشناسی ارشد جنب و جوش زیادی را در بین علاقه مندان به تحصیلات عالی ایجاد می کند این روزها بسیاری از دوستان از طریق ایمیل از من اطلاعاتی راجع به کنکور کارشناشی ارشد کامپیوتر می پرسند اطلاعاتی که در ادامه خواهد آمد شامل مواد امتحانی و تعداد تست، گرایش های موجود و ضرایب مواد امتحانی در هر گرایش، تعداد دواطلبان و تعداد پذیرفته شدگان و منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور کارشناشی ارشد کامپیوتر را شامل خواهد شد. امیدوارم این اطلاعات قابل استفاده شما دوستان باشد. از دوستانی که اطلاعات بیشتری در اختیار دارند در خواست می کنم تا با ارسال آنها برای بنده امکان تکمیل کردن این بخش از اطلاعات مرتبط با کارشناسی ارشد را برای من فراهم کنند.

مواد امتحانی و تعداد تست:

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 25 تست

2- ریاضیات (آمار و احتمال – ریاضیات مهندسی – محاسبات عددیساختمان گسسته) 24 تست

3- ساختمان داده – مدارهای منطقی – معماری کامپیوترسیستم عامل – نظریه زبانها و ماشینها) 30 تست

4- دروس تخصصی سخت افزار (مدارهای الکتریکی – VLSI – الکترونیکدیجیتال – انتقال داده( 25 تست

5- دروس تخصصی نرم افزار (طراحی الگوریتم – کامپایلر – زبانهایبرنامهسازی – پایگاههای داده 25 تست

6- دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی – طراحی الگوریتمهاهوش مصنوعی 25 تست

گرایش‌های موجود وضرایب مواد امتحانی در هر گرایش: ضرایب

معماری کامپیوتر (سخت افزار) (1)(2)(4)(2)(0)(0)

هوش مصنوعی (1)(2)(4)(0)(0)(2)

نرم افزار (1)(2)(4)(0)(2)(0)

فناوری اطلاعات (IT)(1)(2)(4)(0)(2)(0)

آمار داوطلبین این رشته درسال 83

خانم ها: 3374 نفر 38.5 درصد آقایان: 5392 نفر 61.5 درصد

تعداد نفرات پذیرفته شده:

در دوره‌های روزانه:

(معماری کامپیوتر74 نفر)، (هوش مصنوعی 52 نفر)، (نرم افزار 67 نفر) ، (فناوری اطلاعات 6 نفر) ، تعداد کل (199 نفر)

در دوره‌های شبانه و نوبت دوم:

معماری کامپیوتر33 نفر)، (هوش مصنوعی 30 نفر)، (نرم افزار 33 نفر) ، (تعداد کل 96 نفر)

در دانشگاه آزاد (به طور تقریبی):

معماری کامپیوتر22 نفر)، (هوش مصنوعی 24 نفر)، (نرم افزار 57 نفر) ، (تعداد کل 103 نفر

دانشگاه‌های ذیل در این رشته دانشجو می‌پذیرند:

1-صنعتی شریف،2- صنعتی امیر کبیر، 3- تهران ، 4- علوم و صنعت،5شهید بهشتی، 6- تربیت مدرس ، 7- مشهد ،8- اصفهان،9- صنعتی اصفهان، 10- شیراز

منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور ارشد کامپیوتر

1- ساختمان داده

الف) کتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم‌ها تالیف مهندس رهنمون،انتشارات پوران پژوهش

ب)Data structure in C++ . By E. Horowitz

ج)Data structure and algorithm. By A.Aho

2- نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

الف) کتاب ارشد نظریه‌ زبان ها و ماشین ها تالیف مهندس سهرابی و مهندسمقصودی، انتشارات پوران پژوهش

ب) مقدمه‌ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتز ترجمه دکترصراف

ج)Element of the Theory of computation. By sudkamp

3- مدارهای منطقی

الف) کتاب ارشد مدار منطقی، تالیف مهندس یوسفی انتشارات پورانپژوهش

ب) Digital Design. By Mano

ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson

4- معماری کامپیوتر

الف) کتاب ارشد معماری کامپیوتر تألیف مهندس یوسفی انتشارات پورانپژوهش

ب)Computer system Architecture. By Mano

ج)Computer system Architecture. By Mano

5- سیستم‌ عامل

الف) کتاب ارشد سیستم عامل، تالیف دکتر ابراهیمی مقدم، انتشارات پورانپژوهش

ب)Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum

ج)Operating System : Internals and design Principles. By Stallings

د)Operating System :By silberschatz

6- ساختمان گسسته

الف) کتاب ارشد ساختمان گسسته، تالیف شهاب بهجتی، انتشارات پورانپژوهش

ب) ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی تالیف گریمالدی ترجمهدکتر عمیدی

ج)Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh

7- ریاضی مهندسی

الف)کتاب ارشد ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی‌جمشیدی، انتشارات پورانپژوهش

ب) مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد،جلد پنجم، تالیف دکتر نیکوکار

8- آمار و احتمال مهندسی

الف)کتاب ارشد آمار و احتمال، تالیف دکتر هژبر انتشارات پورانپژوهش

ب)مجموعه گزینه‌های چهارچوبی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشدتألیف دکتر نیکوکار

ج)آمار ریاضی والدپول ترجمه دکتر وحیدی

9- محاسبات عددی

الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews

ب) محاسبات عددی تالیف دکتر قلی‌زاده

ج) روش‌های محسابات عددی ترجمه دکتر فائزه توتونیان

د) آنالیز عددی و روش‌های کامپیوتری ترجمه دکتر منصورنیکخواه

ه) نخستین گام‌ها در آنالیز عددی ترجمه دکتر بابلیان و میرکمالمیرنیا

10 – پایگاه‌های داده

الف) کتاب ارشد پایگاه داده، تالیف مهندس سهرابی انتشارات پوران پژوهش

ب) Database Management systems. By C.G. Date

ج)Database Concepts. By Silberschatz

11- زبان‌های برنامه سازی

الف) Programing Lnaguages : Design and Implementation. By Prat

12- کامپایلر

الف) اصول طراحی کامپایلرها تالیف آهو، اولمن

13- طراحی الگوریتم ها

الف) Algorithm design. By Horowitz

ب) طراحی الگوریتم‌ها تالیف دکتر محمود نقیب‌زاده

14- مدارهای الکتریکی

الف) مدارهای الکتریکی ترجمه دکتر جبه‌دار مارالانی

ب) مدارهای الکتریکی نوشته ویلیام هیت

15- هوش مصنوعی

الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell

ب) هوش مصنوعی تالیف دکتر فهیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس