این برندها چقدر ارزش مالی دارند؟

وبسایت آی بازاریابی – مسعود محمدی: در لیست زیر به ارائه ی ارزشمندترین برندهای دنیا پرداخته شده است. این لیست و آمار آن می تواند به نحوی وضعیت آینده ی برند را مشخص کند و رشد و یا افول آنرا می توان فهمید.
1- اپل
 
 10 برند ارزشمند دنیا

 • ارزش برند: 170 میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: 10%
 • سرمایه ی برند: 214 میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی: 1/8 میلیارد دلار
 • صنعت : تکنولوژی
 

2-گوگل

 
 10 برند ارزشمند دنیا

 • ارزش برند: 101 میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: 23%
 • سرمایه ی برند: 80 میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی: 3/9 میلیارد دلار
 • صنعت : تکنولوژی
 

3-مایکروسافت

 
10 برند ارزشمند دنیا

 • ارزش برند: 87 میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: 16%
 • سرمایه ی برند: 85 میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی: 1/6 میلیارد دلار
 • صنعت : تکنولوژی
 

4-فیس بوک

 
 10 برند ارزشمند دنیا

 • ارزش برند: 73 میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: 40%
 • سرمایه ی برند: 25 میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی: 310 میلیون دلار
 • صنعت : تکنولوژی
 

5-کوکاکولا

 
 10 برند ارزشمند دنیا

 • ارزش برند: 56میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: -4%
 • سرمایه ی برند: 23 میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی: 4 میلیارد دلار
 • صنعت : نوشیدنی 
 

6-آمازون

 
 10 برند ارزشمند دنیا

 • ارزش برند: 54 میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: 54 %
 • سرمایه ی برند: 133میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی: 5 میلیارد دلار
 • صنعت : تکنولوژی
 

7- دیزنی

 
 10 برند ارزشمند دنیا
 
 • ارزس برند: 43 میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: 11%
 • سرمایه ی برند: 30میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی3 میلیارد دلار
 • صنعت : فراغت
 

8-تویوتا

 
 10 برند ارزشمند دنیا

 • ارزش برند: 41میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: -2%
 • سرمایه ی برند: 168میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی: 4/3 میلیارد دلار
 • صنعت : اتومبیل
 


9- مک دونالد

 
 10 برند ارزشمند دنیا

 • ارزش برند:40 میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: 3%
 • سرمایه ی برند: 85میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی: 646 میلیون دلار
 • صنعت : رستوران
 

10- سامسونگ

 
 10 برند ارزشمند دنیا

 • ارزش برند: 38 میلیارد دلار.
 • تغییر ارزش سالیانه: 6%
 • سرمایه ی برند: 85میلیارد دلار.
 • تبلیغات کمپانی: 3/7 میلیارد دلار
 • صنعت : تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *