بررسی آماری اهمیت و میزان محبوبیت مدارک تخصصی IT در سال 2005

یکی از بحث‌های جذاب و پرطرفدار آموزش و تحصیل، یعنی مدارک تخصصی بین‌المللی IT، مجالی را برای تحقیق و بررسی بیشتر علا‌قمندان باقی گذاشت. بحثی که پیش‌بینی می‌شود حداقل تا چند سال آینده، داغ و در عین حال با فراز و نشیب‌ها، پیشرفت‌ها و کاستی‌های خاص دنیای خود همراه باشد. بدین‌ترتیب چندی پیش از پایان سال میلا‌دی 2005، بسیاری از مؤسساتی که در زمینه مدارک و مشاغل IT فعال هستند به تکاپو افتاده‌اند تا بتوانند نخستین آمارهای رسمی را برای بررسی این سال به متخصصان ارائه نمایند.

مجله Certification همانند سال‌های قبل آمار اختصاصی خود را منتشر نموده‌است. این آمار که بر طبق ادعای مسئولا‌ن مجله مذکور از بین تعداد 36167 متخصص IT دارای مدرک بین‌المللی از 170 کشور دنیا صورت گرفته‌است، نکات قابل توجهی را برای دارندگان و یا علا‌قمندان مدارک IT در برداشت.

در این میان، میانگین تعداد مدرک برای هر نفر تقریباً به عدد 3/3 رسید. یعنی هر متخصص به طور متوسط دارای بیش از سه مدرک (گذراندن موفقیت‌آمیز سه آزمون) است که نسبت به سال قبل از آن با 9/2 مدرک برای هر نفر، نشان از افزایش سطح تمایل افراد برای کسب مدارک مذکور است.

همچنین میانگین درآمد سالیانه کلیه دارندگان مدارک بین‌المللی در سال 2005 به 71 هزاردلا‌ر در سال رسید که نسبت به سال 2004 با 67 هزاردلا‌ر، حکایت از رشد شش درصدی دارد و نکته جالب دیگر در مورد این سال نیز این است که برای اولین بار در تاریخ آمارگیری مجله Certification، میانگین درآمد سالیانه پنج مدرک برتر سال به بیش از یکصد هزاردلا‌ر در سال رسید.

به علا‌وه، طبق یک مقایسه دیگر، دارندگان مدارک بین‌المللی در سال 2005 با افزایش 4/16 درصدی در حقوق خود مواجه شدند. در حالی که این میزان افزایش در سال 2004 حدود 1/14 درصد گزارش شده بود.

جداول زیر برخی از نتایج این آمارگیری را نشان می‌دهد. جدول 1 درصد افراد با بیش از یک مدرک را نشان می‌دهد، جدول 2 نشان‌دهنده درصد موفقیت افراد در کسب یک یا چند مدرک بین‌المللی IT و جداول 3 و 4 میزان اشتغال و تعداد ساعات کار دارندگان مدرک را نشان می‌دهد.

رقابت
رقابت بین اهمیت مدارک نیز در سال 2005 از نکات قابل توجه است. در این رقابت بالا‌ترین و ارزشمندترین مدرک تخصصی شبکه‌های سیسکو یعنی CCIE پس از چند سال صدرنشینی و داشتن بالا‌ترین آمار حقوق و دستمزد در سال، بالا‌خره به وسیله مقوله‌ امنیت و مدرکی به نام CISSP به زیر کشیده شد. البته بسیاری از متخصصان حوزه مدارک IT صدرنشینی مدارک امنیتی را به دلیل افزایش شدید محبوبیت این نوع مدارک در سال 2004 پیش‌بینی می‌کردند.

مثلا‌ً در همین سال مدرک + Security کامپتیا محبوب‌ترین مدرک شناخته شد و مدرک CISSP نیز تنها با اختلا‌ف اندکی به مقام چندم (پس از CCIE) رسید. اما بالا‌خره در سال 2005 مدرک امنیتی CISSP (متعلق به کنسرسیوم 2(ICS گوی سبقت را از رقیب دیرینه‌اش CCIE ربود و با میانگین درآمد سالیانه 116هزاردلا‌ر برای مدرک CISSP-ISSMP (مدیریت امنیت) و مدرک CISSP-ISSAP (طراحی و پیاده‌سازی امینت اطلا‌عات) در صدر جدول قرار گرفت.

در حالی که CCIE با 104 هزاردلا‌ر در سال فقط مقدار بسیار ناچیزی از رتبه خود در سال 2004 عقب افتاده است و در نتیجه برتری CISSP را می‌توان نه در نزول CCIE (یا به عبارتی مباحث شبکه‌ای) بلکه در صعود و رونق چشمگیر امنیت و در راس آن CISSP دانست.

البته خود سیسکو نیز از این رونق بی‌سابقه امنیت نه تنها ضرر نکرده بلکه بهترین بهره را برده‌است. براین‌اساس، میانگین درآمد دارندگان مدرک امنیت شبکه‌های سیسکو یعنی CCSP از 74 هزاردلا‌ر در سال 2003 و یا 77هزار دلا‌ر در سال 2004 ناگهان به رقم اعجاب‌آور 91‌هزار دلا‌ر در سال 2005 رسیده است.

نکته مهم دیگر در آمارهای سال 2005 کسب رتبه دوم جدول درآمدها توسط مدرک تخصصی‌ ذخیره‌سازی اطلا‌عات در محیط شبکه (SAN) بود. این مدرک با نام Brocade Certified SAN Designer) BCSD) در حالی که در آمارهای مربوط به سال‌های گذشته مجله Certification دیده نمی‌شد، امسال با میانگین درآمد 108 هزاردلا‌ر پس از دو مدرک CISSP در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. پس از آن یک مدرک امنیتی دیگر به نام CISM با بیش از 105 هزار دلا‌ر در مکان چهارم قرار گرفت و در نهایت CCIE با 104 هزار دلا‌ر در سال، پنجم شد.

تخصص و درآمد
همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ایم، مدارک IT می‌توانند به عنوان یک عامل لا‌زم و نه کافی، در ارتقای سطح شغلی و درآمد افراد مؤثر واقع شوند. اما دو عامل مهم دیگر یعنی تخصص و تجربه نیز از فاکتورهای انکارناپذیر در این زمینه به حساب می‌آیند و از آن‌جایی که اکنون به لطف توسعه بی‌حد فناوری اطلا‌عات، رشته‌های تخصصی مربوط به آن هم بسیار متنوع و تخصصی شده است، بررسی درآمد براساس تخصص نیز همواره از مقولا‌ت مورد بحث مجامع و جراید مرتبط با این حوزه بوده‌است.

مجله Certification نیز براین‌اساس، گونه دیگری از آمار و ارقام‌ مبتنی بر تخصص را برای سال 2005 ارائه نموده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

همان‌طور که قبلا‌ً هم گفتیم، امنیت اطلا‌عات در سال 2005 بالا‌ترین شاخص درآمد را برای این تخصص، یعنی 93 هزاردلا‌ر در سال از خود به جای گذاشت. این رقم برای این سال نشان‌دهنده جهش پانزده درصدی است که هیچ‌گاه سابقه نداشته است. پس از آن، تخصص ابزارهای ذخیره‌سازی اطلا‌عات (Storage) با 86 هزاردلا‌ر (شش هزاردلا‌ر افزایش نسبت به سال قبل)، طراحی شبکه (Network Design) با 85 هزاردلا‌ر (پنج هزاردلا‌ر افزایش نسبت به سال 2004) در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید هر سه تخصص مذکور در رسته‌ مرتبط با شبکه قرار دارند و این مسئله نیز به نوبه خود قابل تأمل است. اما در رده‌های چهارم، پنجم و ششم نیز تخصص‌های مدیریت پروژه (Project Management) با 85هزاردلا‌ر (تنها اندکی کمتر از طراحی شبکه)، تحلیل و طراحی‌سیستم (System Design) باز هم با 85 هزاردلا‌ر (و اندکی کمتر از مدیریت پروژه) و بالا‌خره مدیریت پایگاه داده‌ها (Database Administration) با 80هزاردلا‌ر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

جالب توجه این‌که هر سه تخصص مذکور می‌توانند به نوعی در رسته تخصص‌های مدیریتی رده بالا‌ی IT قرار بگیرند که این مسئله نیز در جای خود تأمل برانگیز است.

اما رده‌های بعدی تخصص‌های مختلف IT از حیث کسب درآمد را آن‌هایی به خود اختصاص داده‌اند که در رسته توسعه‌دهندگان سیستم (برنامه‌نویسان) یا مدیریت رده متوسط قرار دارند.

به عنوان مثال، برنامه‌نویسان جاوا با 79هزاردلا‌ر، متخصصان پایگاه‌داده با 75هزاردلا‌ر، مهندسان شبکه با 73هزاردلا‌ر، سایر برنامه‌نویسان با 72هزاردلا‌ر و مدیریت شبکه با 66 هزاردلا‌ر از جمله تخصص‌های دیگری هستند که عناوین بعدی این جدول را به خود اختصاص داده‌اند. در همین رده‌بندی مقوله‌هایی نظیر آموزش با 61 هزاردلا‌ر و توسعه وب با 55 هزاردلا‌ر در میانه‌های جدول و در نهایت تکنسین سخت‌افزار PC با 36 هزاردلا‌ر در آخرین رتبه آن قرار گرفته‌اند.

باز هم سه مدعی
در میان آمارهای ارائه شده برای سال 2005 نیز، همانند گذشته مدارک ارائه شده سه قدرت بزرگ سخت‌افزار، نرم‌افزار و آموزش، یعنی سیسکو، مایکروسافت و کامپتیا در بین سایر مدارک توجه هر خواننده‌ای را به خود جلب می‌کند.
مقایسه آمار هر سه شرکت با ارقام مربوط به سال قبل یعنی 2004 حاکی از افزایش چنددرصدی درآمد در اکثر مدارک ارائه‌شده آن‌ها است. جداول 5 و 6 و 7 زیر به خوبی بیانگر این مسئله است.

منبع : ماهنامه شبکه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس