بررسی چالشهای جامعه اطلاعاتی

بررسی چالشهای جامعه اطلاعاتی
فرنود حسنی

 

برنامه های کاربردی

خدمات و برنامه های کاربردی

1-     نقش جامعه اطلاعاتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

2-     نقش جامعه اطلاعاتی در علم پزشکی و E-health

3-     دانش سنتی، دانش صنعتی، دانش تکنولوژیک

4-     دولت الکترونیکی

5-     گذری بر تجارت الکترونیک

دسترسی
ایجاد زیرساختار

1-     نقش مخابرات، سرمایه گذاری و فناوری در ایجاد جامعه اطلاعاتی و از بین بردن فاصله دیجیتالی

2-     اتصال از طریق اینترنت

3-     فناوری های بی سیم

4-     اتصال جوامع روستایی

5-     از بین بردن فاصله دیجیتالی در رسانه ها، رادیو، تلویزیون، انتشارات و اینترنت

دیدگاه

گشایش دروازه ها

1-     درک جامعه اطلاعاتی

2-     ایجاد دستیابی عمومی و مساوی به جامعه اطلاعاتی

3-     نیازهای جهان در حال توسعه

4-     اطلاعات، کالای عمومی مشترک؛ با توجه به قوانین مالکیت معنوی

5-     دسترسی به اطلاعات/دانش

6-     ازادی بیان و ازادی رسانه ها

7-     فرهنگ و تنوع زبان

فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش

1-     فناوری اطلاعات اهرم تغییر تحصیلات

2-     ایجاد محیط آموزشی: مزبیان فناوری اطلاعات، یادگیرندگان و محتویات

3-     نیازهای کارگران استخدام شده

نیاز کاربران

1-     حفاظت از مشتری و خصوصی سازی

2-     استاندار سازی امنیت شبکه

3-     حفاظت از زیر ساخت های مهم

4-     آموزش مشتری

5-     توجه به جنسیت

6-     نیازهای کاربران جوان

توسعه چهارچوب

1-     نقش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در شکل دادن جامعه اطلاعاتی

2-     قوانین مالکیت معنوی

3-     ایجاد خط مشی مناسب، قانون مندی و بازار ساختار یافته

4-     حفاظت از داده ها، امنیت شبکه ها

5-     ساختار الکترونیکی امن برای مبادلات بر خط

 

 

  بازگشت به صفحه فهرست مقاله های حوزه IT

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *