بلاگ

حسابداری، پرتقاضا‌ترین رشته دانشگاهی کشور

دکتر ابوالفضل حسنی روز گذشته در همایش روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی در پژوهشگاه رویان اظهار داشت: رشته کارشناسی معماری با 29 مورد کمترین تقاضا …

ادامه مطلب