دندان های آبی (Blue Tooth) برای یک هدست

امروزه تعداد روشهای اتصال بدون سیم نسبت به راه های قدیمی اتصال کابلی افزایش یافته است Fi. 802.11b,802.11a,Wi-GPRS,IRDAودندان آبی تنها برخی از روش های متداول جهت برقراری ارتباط بدون سیم میان وسا یل گوناگون‌ اند.
در این نوشتار قصد داریم ضمن توضیح تفاوتهای میان روش های ارتباطی بدون سیم خوانندگان گرامی را با کارایی های فناوری دندان آبی بیشتر آشنا نموده و کمک کنیم تا بهترین انتخاب را از میان هدست های موجود دندان آبی برای تلفن همراه خود برگزینید .

* دندان آبی (bluetooth )چیست؟
دندان آبی نوع خیلی ساده‌ای از شبکۀ بدون سیم است که‌می تواند ارتباط حداکثر 8 دستگاه مختلف (مجهز به این سامانه) را دریک شبکۀ محدود برقرار نماید .در عمل فضای کوچکی را‌می توان بوسیلۀ این دستگاه ها پوشش داد چرا که اساساً این سامانه جهت مصارف و کاربرد شبکه های شخصی خصوصی طراحی واجرا شده است. محدودیت برد این سامانه به کاربر کمک‌می کند تا تنها در محدودۀ فضای خانه ویا دفتر کار خود از این روش (به شکل مطمئن وایمن ) استفاده نموده وامواج مربوطه فراتر ازآن ارسال نگردند.

کسی هم خواهان شنیده شدن ویا سوء استفاده دیگران از شبکۀ خصوصی ارتباطی خود نیست .

سامانه ی دندان آبی علاوه بر آنچه اغلب تصور‌می شود قادر است گسترۀ وسیعی از تجهیزات کاربردی را به هم متصل نماید.،

چنانچه علاوه بر رایانه های شخصی حتی گوشی هایی (هدفون ها) که جهت شنیدن موسیقی و….به کار‌می روند از این طریق

می توانند بدون نیاز به سیم به رایانۀ شخصی، دستگاه پخش موزیک قابل حمل، تلفن همراه و یا رایانه های جیبی کاربران متصل شوند

در مورد تلفن ها، در صورتی که تلفن همراه به این سامانه مجهز باشد می توان تلفن را در داخل جیب یا کیف خود رها کرده ولی در زمانی که یک تماس در یافت‌می شود بدون نیاز به دسترسی به گوشی تماس خود را پا سخ داد . حتی در مواردی که تلفن مجهز به سامانۀ شماره گیری صوتی باشد می توان بدون لمس وتماس با گوشی (شماره گیری اعداد بوسیلۀ صفحۀ ارقام گوشی) تماس برقرار کرد واین کار به همان راحتی پاسخ گویی به تماسهای دریافتی‌ است.

همچنین محدودیت در برد امواج رادیویی این سامانه که ناشی از توان کم فرستنده آن‌ است یکی از عوامل مؤثر در حفظ سلامتی

انسان در برابر قرار گیری در معرض تابش امواج الکترومغناطیسی به ویژه از ناحیه مغز‌است، به شکلی که در برابر دیگر وسائل همچون تلفن های همراه خطر کمتری خواهد داشت .

*برد امواج دندان آبی:

اغلب دستگاه های دندان آبی در گروه 2 استاندارد مربوطه عمل‌می کنند، تجهیزات این گروه همگی با توان بسیار کم(برابر1 میلی وات یا یک هزارم وات )عمل‌می کنند، چنانچه بردی حداکثر در حدود 10 متر خواهند داشت.

اما به یاد داشته باشیم که در سامانۀ دندان آ بی محدودیت برد نه تنها نقص به شمار‌نمی رود بلکه مزیت نیز محسوب می گردد.

*گسترۀ تجهیزات قابل استفاده:

تعدادوسائلی که در عمل با این فناوری سازگار ند، محدود ولی رو به افزایش است که در زیر نمونه هایی از آن را نام‌می بریم: دوربین های دیجیتالی، چاپگرها، پویش گرها، تلفن های همراه، رایانه های جیبی وقابل حمل، گوشی ها ومیکروفون ها، گیرنده های مسیر یابی(جی پی اس ) و برخی لوازم خانگی.

*Wi-Fi یا دندان آبی، کدامیک بهتر است؟

Wi-Fi هم اکنون جایگزین اصلی برای شبکه های رایج وقدیمی مبتنی بر ارتباط کابلی است، همچنینWi-Fi برد وسیع تری را نسبت به دندان آبی فراهم آورده و از نرخ سرعت بیشتری برای تبادل اطلاعات پشتیبانی‌می نماید، پس در برخی موارد ‌می تواند از دندان آبی بهتر باشد . اما در حقیقت Wi-Fi و دندان آبی هر یک اهداف متفاوتی را دنبال‌می کنند .

هدف استاندارد دندان آبی فراهم آ وردن بستر ارتباطی جهت تبادل داده وانتقال محدود آن میان تجهیزات مختلف است . اماWi-Fiتوجه بیشتری را بر روی تبادل اطلاعات با سرعت بیشتر میان رایانه و یک شبکۀ ارتباطی(مانند اینترنت) معطوف‌می دارد.از نگاه دیگر توان کم تجهیزات دندان آبی (1میلی وات ) باعث معرف کمترین میزان انرژی (باتری)‌می گردد . در حالی که توان و برد بیشترسامانۀ Wi-Fi در مقابل باعث مصرف بیشتر انرژی باتری و کاهش عمر آن در مقابل تجهیزات دندان آبی‌می گردد .

در نهایت در صورتی که نیازمند ارتباط ساده وغیر مهم با تجهیزات مختلف خود در محدودۀ محیط منزل یا دفتر کارتان هستید دندان آبی راه حل مناسب این امر و اگر نیازمند پوشش برد بیشتر و پهنای باند وسرعت بالاتری جهت تبادل داده میان رایانه و شبکه محلی خود هستید Wi-Fi انتخاب مناسب تری خواهد بود .

*انتخاب مناسب ترین هدست برای تلفن همراه:

صنایع مختلف ساخت گوشی و میکروفون های بدون سیم امروزه از روش ها و فنون نوینی جهت طراحی و ساخت هدست های دندان آبی بهره‌می گیرند ،در حالی که نسل های اولیه، چه از نظر ساختار وچه از نظر ظاهر وضعیت مناسبی نداشتند اما هدست های جدید عموماً بهبود بیشتری یافته اند .هدست های دندان آبی دگر گونی عظیمی را در قیمت ها پدید آورده اند به طوری که حتی برخی از آنها به قیمت کمتر از 30 دلار تا 300 دلار ویا بیشتر قابل دسترسی هستند .

*چرا از هدست های دندان آبی استفاده می‌کنیم؟
ابتدا باید این نکته را متذکر شویم که استفاده از هر نوع هدست علاوه بر سهولت کار ومکالمه با تلفن همراه کمک‌می کند تا کمتر در معرض تابش تشعشعات مضر تلفن همراه قرار گیرید، اگر چه ضرر این تشعشعات برای مغز هنوز کاملاً قطعی نشده است .

در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر اجازه ندارید در هنگام رانندگی گوشی را با دست خود نگاه داشته و مکالمه کنید، از این رو استفاده از هدست در این شرایط مفید خواهد بود .

هدست با سیم معمولی عموماً توقعات اغلب مردم را برآورده‌می سازد اما مسئله این است که در این مدل ها ،تلفن به شکلی از سیم هدست آویزان است ممکن است سیم آن دست وپا گیر جلوه کند . اما هنگامی که از فناوری دندان آبی استفاده‌می کنید ،‌می توانید گوشی خود را داخل کیف، داشبورد ماشین ویا جیب خود قرار داده و همچنان تماس خود را حفظ وبه آن پاسخ دهید .ولی به یاد داشته باشید که زیاد‌نمی توانید از دور وبر تلفن خود دور شوید، برای مثال ماشین خود را پارک کرده و(در حالی که گوشی خودرا داخل ماشین به جا‌می گذارید )به سوپر مارکت رفته وخرید نمایید ، در چنین حالتی فاصلۀ هدست و گوشی تلفن تان زیاد‌می شود ودر نتیجه قادر به در یافت ارتباط نخواهید بود.

هدست دندان آبی این امکان را‌می دهد تا علاوه بر تلفن با وسائل دیگری مانند رایانه ها نیز ارتباط برقرار‌می کنید، برای مثال اگر از رایانه تان برای یک کنفرانس تلفنی استفاده‌می کنید،‌می توانید از هدست خود برای مکالمه بهره مند شوید .همچنین اگر از چندین گوشی تلفن مختلف مجهز به فناوری دندان آبی استفاده‌می نمایید ،هدست ‌می تواند براحتی با تمامی آنها ارتباط برقرار کند ، این ویژگی روند ساخت وطراحی هدست مخصوص برای هر مدل گوشی تلفن را دچار تغییر وتحول اساسی نموده است ، در نتیجه ناسازگاری های متداول ناشی از نوع و مدل گوشی ها وسازندگان مختلف از میان رفته است .

*چالش در طراحی:

شاید نتوانیم از نظر طراحی و ساختار، مقایسۀ مناسبی میان هدست های معمولی (با سیم) و هدست های دندان آبی (بدون سیم) به عمل آوریم زیرا تفاوتهایی ناشی از ساختار در این گونه تجهیزات به چشم‌می خورند ، اما در کل‌می با یست توجه ویژه‌ای را به وزن این هدست ها مبذول داشت زیرا سبکی و ظرافت بخشی از ویژگی های بر جستۀ هدست ها هستند . توجه داشته باشید که هدست دندان آبی هرگز‌نمی تواند به کوچکی و سبکی هدست معمولی (با سیم) باشد چرا که هدست های دندان آبی شامل

باتری وتجهیزات الکترونیکی اضافی دیگری نیز هستند . این وزن وحجم اضافی زمانی مشکل آفرین‌می شود که قرار است برروی گوش ویا سرو صورت قرار گیرد .چنانچه امروزه تمرکز همۀ سازندگان برروی عرضۀ هدست هایی با طراحی ظریف و کوچک است.*مشکلات رایج با هدست های دندان آبی:در حالت آرمانی یک هدست دندان آبی‌می بایست طوری باشد که در هر زمان بتوان به راحتی و به سرعت آن را برروی گوش (یا محل مورد نظر) خود نصب نموده و به تماس های رسیده پاسخ داد و حتی یک تماس خروجی بر قرار نمود . هدست های دندان آبی دارای منبع تغذیۀ باتری هستند که در هر حال یک محدودیت زمانی را تحمیل‌می نمایند .(بعضاً 10 الی 12 ساعت مکالمه و25تا200 ساعت در حالت آماده باش ) . در حالت آرمانی میبایست زمانی که مکالمه‌ای ندارید ، سامانۀ ذخیرۀ خودکار انرژی باطری فعال شده و دستگاه را به حالت نیمه خاموش در آورد و هنگام تماس آن را دوباره فعال سازد ، بدین روش طول عمر باتری تا حد چشم گیری افزایش خواهد یافت

*برد هدست:در حالت نظری تمام تجهیزات دندان آبی گروه2 استاندارد ، برای بردی در حدود 10 متر طراحی شده اند ،اما این مقدار برد ‌می تواند تحت شرایط مختلف، متغیر باشد .اگر هدست وتلفن بدون وجود مانع میان آن دو و در دید مستقیم یکدیگر باشند، به همان مقدار 10 متر ویا حتی بیشتر برد مفید داریم ، اما اگر میان تلفن و هدست آن ، موانعی مانند دیوار
و…. وجود داشته باشد ، باید افت زیاد برد و محدودیت در فاصله را در نظر داشت .بهتر است در عمل جهت بدست آوردن میزان برد مفید در هر محیطی ، گوشی و هدست خود را در حالت های مختلف آزمایش کنید.
*عوامل کلیدی در مقایسۀ هدست ها:
1. هزینه:یکی از عوامل مهم و اصلی در مقایسۀ مدل های گوناگون قیمت آنها است، ا ما به یاد داشته باشید که گران بودن برخی از مدل ها لزوماً بدون دلیل نخواهد بود و حتماً مزایایی نسبت به مدل های ارزان خواهند داشت .
2.ظاهر شکیل:سرعت وسهولت نصب برروی گوش وراحتی استفاده از کلیدهای کنترل تعبیه شده برروی دستگاه ، همچنین راحتی قرار گیری برروی گوشی در دراز مدت (مکالمات طولانی ) وسهولت استفادۀ همزمان با عینک وبا استفادۀ آسان برروی هریک از دو گوش چپ یا راست به همراه سبکی وزن آن مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند

3.سهولت کاربرد :لازم است بررسی شود که:

آیا استفاده از کلیدهای تعبیه شده براحتی ممکن است؟

آیا تنظیم سطح صدای گوشی به آسانی میسر است؟

آیا قادرید به سرعت هدست را روشن و خاموش نمایید؟

و آیا خدمات پس از فروش مطمئنی برای شما فراهم آ مده است؟

4.برخی ویژگی های دیگر که بهتر است پیش از خرید مورد بررسی قرار گیرندعبارت اند از:

طول عمر باتری در حالت مکلالمه وآماده باش چه مقدار است؟

آیا در هنگامی که عمر باطری (شارژ) رو به پایان است (قبل از اتمام کامل آن) متوجه این موضوع خواهید شد یا خیر؟

باتری از چه نوعی است وآیا قابلیت تعویض دارد؟

باطری چگونه شارژ‌می شود و این عمل چه مدت به طول‌می انجامد؟

آ یا در هنگام اتمام عمل شارژ مجدد باتری ، متوجه این امر خواهید شد یا خیر؟

وآیا هدست فوق در مدار داخلی خود مجهز به سامانۀ کاهندۀ صداهای مزاحم است یا خیر؟

و در نهایت کیفیت صدای دستگاه (ارسالی ودر یافتی) مطلوب است یا خیر؟

*خلاصه:
رابط های دندان آبی کاربرد های مفید و سهولت استفاده را به ارمغان‌ می‌آورند، اگر چه هزینه این امر نیز کم نیست. هدست دندان آبی خوب، تنظیم و کاربرد ساده‌ای خواهد داشت ، بطوری که زندگی را سهولت و آسایش بیشتری‌می بخشد . در پایان توصیه‌می گردد از اطلاعات ارائه شده در بالا جهت بررسی وانتخاب دقیق تر هد ست دندان آبی مناسب قبل از اقدام به خرید استفاده نمایید .

دوشنبه، ۱۶ آبانماه ۱۳۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس