سایتهای کتابخانه‌های ایرانی در محیط وب

الف. مؤسسات دانشگاهی
1.دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2.دانشگاه الزهرا
3.دانشگاه گیلان
4.دانشگاه علم و صنعت
5.دانشگاه صنعتی اصفهان
6.دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
7.دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
8.دانشگاه پیام نور
9.دانشگاه شهید بهشتی
10.دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
11.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12.دانشگاه شیراز
13.دانشگاه صنعتی شریف
14دانشگاه تربیت مدرس
15.دانشگاه تبریز
16.دانشگاه تهران (کتابخانه مرکزی)
17.دانشگاه بوعلی سینا همدان
18.دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
19.کتابخانه میرزای شیرازی دانشگاه شیراز
20.دانشکده ریاضیات دانشگاه فردوسی
21.دانشکده علوم دانشگاه تهران
22.دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
23.کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی
ب. مؤسسات غیر دانشگاهی
1.مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
2.سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
3.وزارت جهاد کشاورزی
4.سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
5.مرکز اطلاع رسانی نیرو
6.مرکز آمار ایران
7.مرکز امور مشارکت زنان
8.مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
9.مرکز تحقیقات استراتژیک
10.مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن
11.کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
12.مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران
13.معاونت پژوهشی وزارت امور خارجه
14.مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی
15.مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
16.پژوهشکده علوم انسانی
17.کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
18.پژوهشگاه صنعت نفت
19.انستیتو پلیمر ایران
20.مرکز تحقیقات فیزیک نظری(پژوهشکده دانشهای بنیادی)
21.مرکز تحقیقات نیرو
22.مرکز ملی اقیانوس شناسی
23.پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
24.کتابخانه مجلس شورای اسلامی
25.مرکز جهانی اهل بیت
26.مؤسسه تحقیقات برنامه ریزی و توسعه

================================================== ====
کتابخانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
www.aku.ac.ir

کتابخانه دانشگاه الزهراء
www.azzahra.ac.ir/persian/central.htm

کتابخانه دانشگاه گیلان
www.gu.ac.ir

کتابخانه علم و صنعت ایران
www.iust.ac.ir/iustentry/library/default.asp

کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان
www.lib.iut.ac.ir

کتابخانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
www.kntu.ac.ir/map.htm

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.kums.ac.ir/library/home.htm

کتابخانه دانشگاه پیام نور
www.pnu.ac.ir/latin/home.html

کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی
www.sbu.ac.ir/simwebclt/fsemain/htm

کتابخانه دانشگاه شیراز
www.shiraz.ac.ir/research/libraries/libraries/html

کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف
www.sharif.ac.ir/?library

کتابخانه دانشگاه تبریز
www.tabrizu.ac.ir

کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس
www.modares.ac.ir

کتابخانه دانشگاه تهران
www.utcldc.ac.ir

کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا
www.basu.ac.ir/libraries/e-libraries.htm

کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
www.um.ac.ir/tho/plibrary.htm

کتابخانه دانشکده ریاضیات دانشگاه فردوسی مشهد
www.um.ac.ir/lib-home/index.htm

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
www.um.ac.ir/

کتابخانه میرزای شیرازی دانشگاه شیراز
www.shirazu.ac.ir/research/libraries/mirza/index.html

کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران
www.hafez.ut.ac.ir/text/library/main.html

کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
www.azad.ac.ir/library/home.htm

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zdmu.ac.ir/frame79.htm

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
www.mui.ac.ir/library/index.html

کتابخانه وزارت جهاد کشاورزی
www.agri-jahad.org

کتابخانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
www.irib.com/persidency/archives/default.htm

کتابخانه مرکز اطلاع‌رسانی نیرو
www.eic.org.ir/simwebclt/fservmain

کتابخانه مرکز آمار ایران
www.sci.or.ir/persia/index.htm

کتابخانه مرکز مشارکت امور زنان
www.women.or.ir/library/library.htm

کتابخانه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
www.irost.com/english/persian/database/database.htm

کتابخانه موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
www.iies.ac.ir/simorgh/nosaweb.dll

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
www.nli.ir

کتابخانه پژوهشگاه صنعت نفت
www.niocripi-org/simorgh/nosaweb.dll

انستیتو پلیمر ایران
www.iranpolymerinstitute.org

مرکز تحقیقات فیزیک نظری (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
http://library.ipm.ac.ir

مرکز تحقیقات نیرو
www.nri.ac.ir/simwebclt/fservmain.htm

مرکز ملی اقیانوس‌شناسی
www.incoir.org

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی
www.iiees.ac.ir/library/lib-index.html

کتابخانه مجلس شورای اسلامی
www.mailslib.com/farsi/par-f.htm

مرکز جهانی اهل بیت
www.al-shia.com/html/far/index.htm

مرکز تحقیقات کامپیوتری
http://hawzah.net/per/default.htm

مرکز تحقیقات استراتژیک
www.csr.ir/fars/information.htm

مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن
www.icic.gov.ir/1256/nproot.htm

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
www.aqrazavi.org/astan/952.htm

مرکز آموزش مدیریت دولتی
www.elixiran.com/persian/index.htm

معاونت پژوهشی وزارت خارجه
www.dre-mfa.gov.ir/index-far.html

مرکز اطلاع‌رسانی جهاد (سابق)
www.isis.net.ir/taba/lib.1.htm

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
www.irandoc.ac.ir/library-a.htm#aa

پژوهشگاه علوم انسانی
www.ihcs.ir

انستیتو مطالعات و برنامه‌ریزی توسعه
www.irpd.ac.ir/library/default.htm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس