عضو شورای فضای مجازی: رمز ارز ملی فرصتی بزرگ در شرایط تحریم است!

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به بررسی موضوع رمزارز ملی توسط بانک مرکزی گفت: رمز ارز ملی فرصتی بزرگ در شرایط تحریم برای افزایش سرعت مبادلات اقتصادی میان ایران با کشورهای منطقه است.

🔴 تعرفه برق مصرفی استخراج ارزهای دیجیتال مشخص شد!