فارسى جستجو کنیمموتورهاى جستجو به عنوان یکى از اساسى ترین دروازه هاى ورود به منابع اینترنتى داراى ضعف هایى هستند که مى توان به این موارد اشاره کرد: در یک مجموعه از یافته هاى بازیابى شده مدخل هاى تکرارى فراوانى ملاحظه مى شود. نتایج غیر قابل پیش بینى هستند. نتایج چه بسا گمراه کننده باشند؛ ممکن است جستجویى در یک موتور کاوش نتیجه اى نداشته، ولى در موتور دیگر داراى یافته هاى فراوان باشد. موتورهاى کاوش محتویات پایگاه هاى اطلاعاتى خودشان را نشان نمى دهند و از معیارهایى که براى گنجاندن یک مدرک در فایل هایشان دارند حتى شرحى ارائه نمى کنند.

مهار واژگانى وجود ندارد و قواعد نقطه گذارى و بزرگ نویسى نیز استاندارد نیست. بدون بررسى عملى هر عنصر، اغلب نمى توان میزان ربط و رابطه ها را تحلیل کرد. یعنى اطلاعات کافى در مدخل نمایه نیست تا فرد بتواند دست به انتخاب بزند. عدم توان موتورهاى جستجو در تمایز میان مدارکى که توسط فرد الف نوشته شده و مدارکى که درباره فرد الف نوشته شده است. منابع قابل توجهى در شبکه وب وجود دارند که توسط موتورهاى جستجو نمایه نمى شوند. به این بخش از وب اصطلاحاً وب نامریى مى گویند.؟ وب نامریى بخش بزرگى از وب است که موتورهاى جستجو آن ها را نمى توانند نمایه کنند و عبارتند از: سایت هاى داراى رمز عبور، فایل هاى پى.دى.اف از متون آرشیو شده، ابزارهاى تعاملى نظیر ماشین حساب ها و برخى از واژه نامه ها و هم چنین بعضى از پایگاه هاى اطلاعاتى، منابع محافظت شده از طریق اسم کاربر و گذر واژه، منابع و صفحات وب بدون پیوند و صفحات افزون بر حداکثر تعداد صفحات قابل مرور جستجوى اطلاعات در اینترنت به دو روش مى تواند صورت گیرد یکى استفاده از جملات زبان محاوره اى است و دیگرى بکارگیرى کلمات کلیدى. در روش استفاده از جملات زبان محاوره اى که اغلب به کاربران تازه کار پیشنهاد مى شود.

یکى از عیب هاى بزرگ این روش تعداد نتایج جستجوى زیادى است که بازگردانده مى شود. به همین دلیل این روش توسط کاربران حرفه اى و حتى توسط همه، کم تر استفاده مى شود. یکى از کاراترین و مقتدرترین روش هاى جستجوى اطلاعات در دنیاى وب استفاده از واژه هایى است که اصطلاحاً کلمات کلیدى نامیده مى شوند. اغلب کاربران حرفه اى و جستجوگران ورزیده دنیاى اینترنت مى توانند با طرح بهترین کلمات کلیدى و بکار بستن قوانین ترکیب آن ها با هم براى نیازهاى اطلاعاتى خود پاسخى در خور بیابند. در این روش توصیه هاى زیر براى انتخاب کلمات کلیدى و نیز جستجوى دقیق و مفید پیشنهاد مى شود که بشرح ذیل است:

۱) حتى المقدور سعى شود کلمات کلیدى از میان اصطلاحات منحصر به فرد و اسامى خاص انتخاب شود.
۲) حتى المقدور از آوردن کلمات عمومى که عناوین بسیارى را در زیر مجموعه خود شامل مى شوند، جداً خوددارى کنید.
۳) همیشه اسم شخص یا نام شى یا هر چیز دیگرى را که مد نظر دارید به طور کامل وارد کنید.
۴) دقت کنید که اگر موتور جستجو میان حروف بزرگ و کوچک تفاوتى مى گذارد، این مسأله را در طرح کلمات کلیدى خود مدنظر داشته باشید.
۵) در نظر داشته باشید اگر نتیجه جستجو صفر بود به احتمال زیاد مى تواند از یک اشتباه تایپى باشد.
۶) اگر املاى صحیح و کامل
کلمه اى را نمى دانید از کارکتر جانشین که اغلب * و یا؟ است استفاده کنید.
۷) اگر یک کلمه کلیدى را براى طرح دقیق و تمام و کمال یک مورد جستجو کفایت نمى کند، از تکنیک هاى جستجوى عبارتى، استفاده از اپراتورهاى جبر بولین (AND، OR، NOT) استفاده کنید. جستجوى عبارتى یکى از مهم ترین و قدرتمندترین امکانات جستجو در اغلب موتورهاى جستجو مى باشد و مى توان یک عبارت یا جمله مشخص را به همان ترتیبى که کلمات وارد شده اند مورد جستجو قرار داد. براى این روش جستجو عبارت مورد نظر را داخل گیومه بگذارید.

استفاده از عملگر AND :
به مفهوم؟ و؟ براى محدود کردن دامنه جستجو از طریق ترکیب کلید واژه هاى مختلف به کار مى رود و براى ترکیب کلیدهاى جستجو زمانى که براى شما مهم است که دو یا چند کلمه کلیدى حتماً وجود داشته باشد و علامت آن در پایگاه هاى مختلف به صورت استفاده از عبارت AND، استفاده از +، انتخاب عبارت ALL THE WORD از منو، انتخاب عبارت (MATCH ON ALL WORDS AND) به وسیله کلیک کردن روى دکمه هاى رادیویى است.

استفاده از عملگر OR :
اپراتور OR به مفهوم« یا» و برخلاف عملگر AND باعث گسترش دامنه جستجو و بازیابى اطلاعات بیش تر شده براى ترکیب کلید واژه هاى جستجو زمانى که انتظار دارید فقط یک، دو یا چند کلمه کلیدى حضور داشته باشند و علامت آن استفاده از عبارت OR، چگونگى اجراى ساده و معمولى آن، انتخاب عبارت ANY OF THE WORDS از منو، انتخاب عبارت (MATCH ON ANY WORDS OR) با کلیک بر روى دکمه هاى رادیویى مى باشد. یکى از کاربردهاى مهم این عملگر پوشش مفاهیم یا اصطلاحات مترادف، مرتبط یا با املاهاى متفاوت است.

استفاده از عملگر NOT :
اپراتور NOT به مفهوم« نه» و یا به جز که در این صورت همه جواب هاى بازگشتى که حاوى عبارت یا کلمه کلیدى هستند حذف خواهند گردید و براى اجراى آن فقط کافیست که NOT را قبل از عبارت یا کلمه کلیدى مورد نظرتان با یک فاصله بیاورید.

استفاده از کوتاه سازى کلید واژه ها:
این تکنیک به ما امکان مى دهد که با وارد کردن بخشى از یک کلید واژه بتوانیم مشتقات مختلف آن را نیز در فرآیند جستجو بازیابى کنیم. اکثر موتورهاى جستجو این تکنیک را با استفاده از علامت ستاره (*) ارائه مى دهند. یکى از مشکلات استفاده از این تکنیک این است که باعث بازیابى اطلاعات غیرمرتبط و ناخواسته زیادى مى شود.

استفاده از عملگر نزدیک یابى:
در بسیارى از موارد استفاده از عملگر AND باعث بازیابى اطلاعاتى مى شود که براى ما مفید نیست. به این دلیل که این عملگر کلید واژه ها را در هر کجاى متن که باشند بازیابى مى کند. در این موارد استفاده از تکنیک نزدیک یابى مى تواند از ریزش کاذب اطلاعات و یا بازیابى اطلاعات غیرمرتبط جلوگیرى نماید. همه موتورهاى جستجو قابلیت استفاده از این تکنیک را ندارند ولى به عنوان مثال در موتور جستجوى آلتاویستا مى توان با استفاده از عملگر NEAR از این تکنیک استفاده نمود.

جستجوى ترکیبى با استفاده از پرانتز:
این تکنیک یکى از مهم ترین تکنیک هاى جستجو مى باشد که به وسیله آن مى توان تا حدود زیادى از بازیابى موارد غیرمرتبط در محیط وب جلوگیرى کرد. در این روش مى توان از همه عملگرهاى جستجو که در بالا گفته شده یک جا استفاده کرد و آن ها را با هم دیگر ترکیب نمود.

جستجوى کلیدواژه در عنوان صفحات وب:
این تکنیک با این پیش فرض که عنوان یک صفحه وب تا حدود زیادى نمایان گر محتواى اطلاعات موجود در آن است به جستجوى واژه هاى کلیدى در عنوان سایت ها مى پردازد. علامت آن در موتورهاى جستجو متفاوت است ولى اغلب موتورهاى جستجو از طریق فهرست انتخابى و یا گزینه هاى دیگر این امکان را فراهم مى آورند.

جستجوى حوزه سایت ها:
با توجه به این که به صورت قراردادى هر کشورى حوزه خاصى در محیط وب دارد، قابلیت جستجوى حوزه سایت ها به ما این امکان را مى دهد که فرایند جستجو را به حوزه خاصى نظیر سایت هاى وب ایران (IR) و یا سایت هاى وب سازمان هاى غیر انتفاعى (ORG) محدود کنیم. دستورات استفاده از این تکنیک در موتورهاى جستجو مختلف مى باشد. محدود کردن جستجو به زبان هاى مختلف باعث مى شود نتایج جستجو به زبان هاى دیگر آورده نشود و انتخاب مطلب مورد نظر آسان تر است.

محدود کردن جستجو به تاریخ انتشار منابع در وب:
تاریخ انتشار یا به اصطلاح روزآمدى مطلب به خصوص در منابع علمى اصل مهمى است و این گونه محدودیت باعث مى شود بنا به نیاز کاربر جدیدترین و یا قدیمى ترین منبع بازیابى بشود.

جستجوى رسانه هاى مختلف؛ موسیقى، عکس، ویدئو:
زمانى که فقط نوع خاصى از رسانه مورد نیاز است به عنوان مثال زمانى که به عکس یک شخصیت نیاز داریم، جستجو در میان عکس ها باعث مى شود نتیجه جستجو شامل اطلاعات دیگرى در مورد آن شخصیت نباشد.

جستجوى صفحات با فرمت هاى مختلف:
PDF، WORD، MP3، MPEG. زمانى که فرمت خاصى مورد نظر است مى توان از این تکنیک استفاده کرد .به عنوان مثال اگر مایل باشیم منبع بازیابى شده در فرمت PDF باشد، این تکنیک مى تواند مفید باشد.

آگاهى از پیش فرض هاى جستجو در موتور جستجو:
با توجه به این که هر موتور جستجو براى ترکیب واژه ها یک پیش فرض دارد و اگر از هیچ گونه عملگرى استفاده نشود، کلید واژه ها را به صورت پیش فرض با یکى از عملگرهاى جبر بولى ترکیب مى کند؛ آگاهى از این پیش فرض موتورهاى جستجوى مختلف مهارت ما را در جستجو بالا مى برد.

وب نامرئى:
وب نامرئى به دو دلیل کمى و کیفى اهمیت دارد کمى از این نظر که موتورهاى جستجو فقط قادر هستند حدود ۱۶ درصد از اطلاعات موجود در اینترنت را بازیابى کنند و اندازه وب نامرئى تقریباً ۵۰۰ برابر وب مرئى است و کیفى از این نظر که منابع اطلاعاتى موجود در وب عمیق معمولاً ارزشمند و مفید هستند و در بسیارى از موارد پاسخ گوى نیاز کاربران مى باشند. آشنایى با ابزارهایى که براى شناسایى منابع وب نامرئى به وجود آمده اند و کاربران را به سایت هاى مناسب راهنمایى مى کنند، باعث دسترسى به این بخش عظیم از اطلاعات مفید و ارزشمند مى شود. مثل سایت INVISIBLEWEB که فهرستى از منابع نامرئى را و سایت COMPLETEPLASET که فهرستى از تقریباً ۴۰۰۰۰ پایگاه اطلاعاتى وب نامرئى را ارائه مى دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس