10 دقیقه فیلم آموزشی در باره محیط VB 2005 و نیز طریقه ساختن Connection و DataSource و فرمهای ورود اطلاعات با استفاده از Wizard های موجود . با حچم 4.84 مگابایت

http://www.megaupload.com/?d=0BWK9FIR