کتاب آموزش VB.Net
زبان آموزشی فارسی
آقایان امیر احسانی و حامد بنایی

http://www.developercenter.ir/downlo…asicdotnet.zip