این کتاب الکترونیکی رایگان که توسط انتشارات مایکروسافت منتشر شده است، زبان ویژوال بیسیک ۲۰۰۵
(VB.NET 2.0) را با زبانی ساده و موثر به برنامه‌نویسان آموزش می‌دهد. هر فصل کتاب به صورت یک فایل PDF‌قابل دانلود است.