معرفی معاملات ارز دیجیتال در خارج از صرافی ها (OTC) + نحوه ترید و سرمایه گذاری

متوسط

ترید خارج از صرافی های کریپتو در حال تکامل و افزایش است و به همین خاطر سوالات مهمی در این زمینه وجود دارد که در این نوشتار پوشش داده می شود.

بازخرید یا خرید مجدد سهام فروخته شده چیست؟