مهارت های لازم برای تبدیل شدن به توسعه دهنده بلاک چین چیست؟

آیا می‌خواهید یکی از توسعه دهندگان بلاک چین شوید؟

شاید به یکی از پروژه های نوآورانه موجود مثل حل معضل گرسنگی در جهان یا توزیع بازار انرژی علاقه مند شده باشید.

شاید ضرورت شما را به سمت کار بر روی این فناوری پیشرفته کشانده است.

یا شاید صرفا می‌خواهید درآمد سالانه بسیار خوب نظیر حقوق مهندسان بلاک چین داشته باشید.

کلید به حقیقت رساندن رویای شما در هر صنعتی معمولا ترکیبی از شانس، تجربه و مهارت است. از آنجایی که کار خاصی در خصوص شانس خود نمی‌توانید انجام دهید، باید بر روی دو عامل دیگر متمرکز شوید.

لایحه جنجال برانگیز آمریکا: شرکت های بزرگ فناوری را از امور مالی دور نگه دارید!