نامگذاری سال 96 به حکمرانی داده در وزارت علوم | مهندسی داده

نامگذاری سال ۹۶ به حکمرانی داده در وزارت علوم

۱۳۹۶/۰۲/۲۵
اخبار و مقالات

نظر بدهید
317 مشاهده

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر علی معینی اظهار داشت: در نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات این وزارت، تشکیلات پییشنهادی حکمرانی داده از طرف اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات مطرح شد و پس از بررسی در شورا، ساختار حکمرانی داده، اهداف و مجموعه کلی وظایف آن به تصویب رسید.


مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری گفت: با تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت علوم، سال ۱۳۹۶ در این وزارت با نام استقرار حکمرانی داده در حوزه فناوری اطلاعات نامگذاری شد.

همچنین براساس تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت علوم مقرر شد، کلیه ذینفعان در سطح ستاد وزارت علوم، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با کمیته حکمرانی داده جهت تبادل داده هماهنگ و امکان برقراری ارتباط با سامانه درگاه تبادل اطلاعات وزارت علوم را فراهم کنند.

توضیح اینکه حکمرانی داده ، ترجمه اصطلاح Data Governance است که می توانیم آنرا اینگونه توضیح دهیم  (منبع):

.u46422d4ad37a52403bb13127e0f659d7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#ECF0F1; border:0!important; border-left:4px solid #2980B9!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u46422d4ad37a52403bb13127e0f659d7:active, .u46422d4ad37a52403bb13127e0f659d7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u46422d4ad37a52403bb13127e0f659d7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u46422d4ad37a52403bb13127e0f659d7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u46422d4ad37a52403bb13127e0f659d7 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u46422d4ad37a52403bb13127e0f659d7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

برای مطالعه :   نقشه راه توسعه کلان داده در کشور

حکمرانی داده به فرآیند سازماندهی و پیاده سازی سیاستها، روالها و استانداردهای لازم برای استفاده موثر از سرمایه های اطلاعاتی ساخت یافته  و بدون ساختار یک سازمان، اطلاق می شود .

این حرکت مفید را که شعار امسال وزارت علوم است را به فال نیک می گیریم و امیدواریم شاهد استاندارد سازی هر چه بیشتر مدیریت داده ها در سازمان ها باشیم .


۱۳۹۶-۰۲-۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *