نحوه ی پاس دادن پارامتر به متد در زبان برنامه نویسی جاوا


نحوه ی پاس دادن پارامتر به متد در زبان برنامه نویسی جاوا


پس از آشنایی با نحوه ساخت یک متد از پایه، در این قسمت از دوره ی آموزش زبان برنامه نویسی جاوا قصد داریم تا به بررسی این مسئله بپردازیم که به چه نحو می توان داده هایی از هر جنس که بخواهیم را در حین ساخت یک متد جدید به عنوان پارامتری برای آن متد در نظر گرفت.

پیش از شروع آموزش، یک پروژه جدید تحت عنوان Passing Data to Methods به معنی “پاس دادن داده ی ورودی به متدها” ایجاد کرده و کلاسی به نام MainClass به معنی “کلاس اصلی” در آن ایجاد می کنیم. حال برای روشن شدن این مطلب نیاز به یک سناریو در دنیای واقعی داریم. فرض کنیم که پدر یا مادرمان از ما می خواهد که “برو به سوپر مارکت”. در واقع ما بایستی کاری انجام دهیم. پس می توان این کار را به کاری که یک متد قرار است انجام دهد تشبیه کنیم. به عبارت دیگر، اگر این درخواست پدر یا مادر خود را بخواهیم به یک متد در زبان برنامه نویسی جاوا تبدیل کنیم، متدی به شکل ;()goToSuperMarket خواهیم داشت. در همان لحظه که آماده شده تا به سوپر مارکت برویم، از ما درخواست می شود که “راستی نون هم بخر”. در این جا خرید نان به منزله اطلاعاتی اضافی است که در لحظه به دستور “برو به سوپر مارکت” پاس داده می شود.

در چنین شرایطی، متد فوق به شکل ;(goToSuperMarket(bread نوشته خواهد شد. در واقع خرید نان به عنوان پارامتری است که در لحظه به متد “برو به سوپر مارکت” اضافه شده و می بایست داخل پرانتز متد ما قرار گیرد. اکنون اگر والدین ما تصمیمشان عوض شود و به جای خرید نان از ما بخواهند که “راستی پنیر بخر” این پارامتر به پنیر تغییر کرده و متد ما به شکل ;(goToSuperMarket(cheese تغییر پیدا خواهد کرد. ممکن است ایشان از ما بخواهند که هم نان بخریم و هم پنیر که در این صورت متد ما به شکل ;(goToSuperMarket(bread, cheese تغییر پیدا خواهد کرد.

اکنون ببینیم که استفاده از پارامترها در یک متد چه فایده ای دارد. در واقع با اضافه کردن یک پارامتر یا لیستی از پارامترها به یک متد، خواهیم توانست کارایی متد خود را افزایش دهیم. به عبارت دیگر، به جای آن که هر دفعه چیز یکسانی را دریافت کنیم (مثلا هر دفعه نان بگیریم)، می توانیم یک بار برای خرید نان به سوپر مارکت رفته، بار دیگر برای خرید پنیر به سوپر مارکت رفته و یا حتی بار دیگری برای خرید بستنی به سوپر مارکت برویم. در واقع زمانی که ما متد خود را می نویسیم، در همان لحظه می توانیم تصمیم بگیریم که چه چیزی از سوپر مارکت نیاز داریم تا بخریم.

برای روشن تر شدن توضیحات فوق، قصد داریم تا این مفاهیم را در قالب یک پروژه جاوا بیان کنیم. برای این منظور کلاسی را که در ابتدای این آموزش ایجاد کردیم را به شکل زیر ویرایش می کنیم:

public class MainClass {   String mySentence = "Dear son go to supermarket";   public void goToSuperMarket() {     System.out.println(mySentence);   } } 

در کد فوق ما یک آبجکت از روی کلاس String تحت عنوان mySentence به معنی “جمله من” داریم که مقدار در نظر گرفته شده برای آن عبارت Dear son go to supermarket به معنی “پسر عزیزم برو به سوپر مارکت” می باشد. سپس از متدی از جنس public تحت عنوان goToSuperMarket به معنی “به سوپر مارکت برو” ساخته ایم که قرار است هیچ گونه return یی نداشته باشد چرا که از جنس void است (در آموزش های بعد، بیشتر پیرامون مبحث return صحبت خواهیم کرد.) کاری که این متد قرار است انجام دهد این است که عبارت قرار گرفته در آبجکت mySentence را روی صفحه کنسول به نمایش در آورد. اکنون می خواهیم پارامتر “یه چیزی هم بخر” را به متد خود اضافه کنیم. برای همین منظور کد فوق را به شکل زیر تکمیل می کنیم:

public class MainClass {   String mySentence = "Dear son go to supermarket";   public void goToSuperMarket(String something) {     System.out.println(mySentence);   } } 

همان طور که مشاهده می شود، داخل پرانتز متد خود یک آبجکت -یا بهتر بگوییم یک پارامتر- از جنس کلاس String تحت عنوان something به معنی “یه چیزی” اضافه کرده ایم. کاری که این پارامتر قرار است انجام دهد این است که در همان لحظه که متد فرا خوانده می شود آبجکتی از جنس String تحت عنوان something را هم به عنوان پارامتر ورودی ارسال کند. حال برای آن که این پارامتر هم در صفحه کنسول به نمایش در آید، نیاز داریم تا آن را نیز در دستور ;()System.out.println بگنجانیم. برای این منظور، کد فوق را به شکل زیر تکمیل می کنیم:

public class MainClass {   String mySentence = "Dear son go to supermarket";   public void goToSuperMarket(String something) {     System.out.println(mySentence + something);   } } 

در این صورت، به محض این که این متد فرا خوانده شود هر مقداری که برای آبجکت something در نظر گرفته شود نیز در پنجره کنسول به نمایش در خواهد آمد. در ادامه می بایست این متد را فرا بخوانیم، برای این منظور یک کلاس جدید تحت عنوان ActionClass به معنی “کلاس عملیاتی” ایجاد کرده و از آنجا که این کلاس جدید قرار است به منزله نقطه شروع برنامه باشد پس نیاز داریم تا در حین ساخت آن گزینه public static void main را تیک بزنیم. کد ما می بایست به صورت زیر باشد:

public class ActionClass {   public static void main(String[] args) {   } } 

اکنون در متد main در کلاس جدیدی که ایجاد کردیم یک آبجکت از روی کلاس قبلی به صورت زیر می سازیم:

public class ActionClass {   public static void main(String[] args) {     MainClass myShopping = new MainClass();   } } 

در کد فوق ما نام کلاسی که می خواهیم از روی آن یک آبجکت ایجاد کنیم را نوشته سپس نامی برای آن انتخاب کرده که در این مثال نام myShopping به معنی “خرید من” در نظر گرفته شده است. سپس یک علامت مساوی قرار داده کلید واژه new را می نویسیم و مجدداً نام کلاسی که می خواهیم آبجکتمان از روی آن ساخته شود را می نویسیم و در نهایت یک علامت ; قرار می دهیم. آبجکت ما ساخته شد. اکنون می خواهیم متدی که در کلاسی که از روی آن یک آبجکت ساختیم را فرا بخوانیم. برای این منظور کد خود را به شکل زیر تکمیل می کنیم:

public class ActionClass {   public static void main(String[] args) {     MainClass myShopping = new MainClass();     myShopping.goToSuperMarket();   } } 

برای این منظور، نام آبجکتی که جدیداً ساخته را نوشته سپس یک نقطه قرار داده و سپس نام متدی که در کلاس اصلی خود ساخته بودیم را می نویسیم و در نهایت علامت ; را در انتهای نام متد قرار می دهیم. به محض این که برنامه را Save کنیم، محیط برنامه نویسی اکلیپس از ما خطایی خواهد گرفت که در تصویر زیر قابل مشاهده است:

در واقع از آنجا که ما در متد خود یک پارامتر از جنس کلاس String تعریف کرده ایم ولیکن هیچ گونه مقداری برای آن پارامتر در نظر نگرفته ایم، همانطور که در باکس زرد رنگ در اولین خط آبی رنگ مشاهده می شود، اکلیپس به ما پیشنهاد می دهد که برای رفع این مشکل می بایست پارامتری از جنس کلاس String به متد goToSuperMarket اضافه کنیم. از آنجایی که این پارامتر از جنس کلاس String است و همان طور که می دانیم مقادیر این کلاس می بایست داخل دو علامت “ “ قرار گیرند، در متد فرا خوانده شده در آبجکت ساخته شده صرفاً عبارتی را داخل دو علامت “ “ قرار داده و داخل پرانتز به شکل زیر می نویسیم:

public class ActionClass {   public static void main(String[] args) {     MainClass myShopping = new MainClass();     myShopping.goToSuperMarket(" and also buy some bread");   } } 

همان طور که مشاهده می شود عبارت and also buy some bread به معنی “و همچنین مقداری نان بخر” داخل پرانتز نوشته شده است. حال برنامه خود را اجرا می کنیم (اگر توجه کنیم می بینیم که پیش از کلمه and یک فاصله قرار داده ایم. علت اینکار این است که می خواهیم دو جمله به یکدیگر نچسبند):

در تصویر فوق مشاهده می شود که استرینگ اول تحت عنوان mySentence در بخش اول به صورت Dear son go to supermarket به نمایش در آمده است. سپس پارامتر خود که از جنس استرینگ تحت عنوان something بود و در متدمان تعریف کردیم نیز به عبارت قبلی اضافه شده است. در واقع خوبی این پارامتر در اینجا است که فعلاً مقدار آن and also buy some bread می باشد اما این در حالی است که در لحظه پدر یا مادر ما می تواند نظرش را عوض کرده و از ما چیزی دیگر بخواهند که بخریم. به کد زیر توجه کنید:

public class ActionClass {   public static void main(String[] args) {     MainClass myShopping = new MainClass();     myShopping.goToSuperMarket(" and also buy some cheese");   } } 

در کد فوق مقدار استرینگ ورودی را به جمله ی and also buy some cheese به معنی “و همچنین مقداری پنیر بخر” تغییر دادیم. مجدد برنامه را اجرا می کنیم:

می بینیم که در لحظه متد ما آپدیت شده و جمله جدید را نمایش می دهد.

نکته
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که نوع پارامتر تعیین شده برای متد بسیار تعیین کننده است که چه نوع داده ای به همراه آن متد در زمانی که فرا خوانده می شود ارسال شود. در مثال فوق، ما نوع داده را کلاس استرینگ قرار دادیم. اگر نوع این داده متغیری از جنس int بود، می بایست داده ای از جنس عدد صحیح برای پارامتر متد خود در نظر می گرفتیم. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که اگر ما بیش از یک پارامتر را برای متد خود در نظر بگیریم، حتما بایستی به همان ترتیبی که پارامترها را قرار داده ایم، مقادیر آن ها را وارد کنیم. به طور مثال اگر پارامتر اول ما از جنس استرینگ است و پارامتر دوم ما از جنس عدد صحیح یا int است پس می بایست داده اولیه ما در حین فرا خواندن متد از جنس String بوده و داده دوم ما یک int باشد.

دانلود فایل‌های تمرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *