نقشه راه توسعه کلان داده در کشور | مهندسی داده

نقشه راه توسعه کلان دادهنقشه راه توسعه کلان داده

نقشه راه توسعه کلان داده در کشور

۱۳۹۵/۱۲/۱۲
استانداردها

نظر بدهید
471 مشاهده


این مطلب عیناً از سایت دکتر مرتضی جوان با هدف تجمیع منابع اطلاعاتی حوزه کلان داده نقل شده است.

استانداردها میزان بلوغ یک صنعت را در طول زنجیره ارزش آن از ابعاد مختلف (فنی/تجاری/فرهنگی) نشان می­دهند و بر اساس بلوغ صنعت به روزرسانی می شوند. نقشه راه یک فناوری اغلب روشی برای شناسایی شکاف بین استانداردهای موجود و استانداردهای مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. کارگروه کلان داده در جامعه آزاد رایانش ابری ایران، متشکل از اعضای مختلفی از صنعت، دولت، دانشگاه و جامعه کاربری، مطالعات گسترده ای را تا کنون در حوزه کلان داده در ایران و جهان انجام داده است و با توجه به تجربیات موفق مشابه در حوزه رایانش ابری، در تیرماه ۱۳۹۴ نسبت به انتشار نسخه اولیه نقشه راه پیشنهادی در موضوع کلان داده با تمرکز بر بعد فرهنگی اقدام نمود و بر اساس آن برنامه ریزی جهت حرکت به سمت وضعیت مطلوب متناسب با ظرفیت های جامعه آزاد رایانش ابری ایران صورت گرفت.

.u09e4c235e2403320575f9ea9628ff482 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#ECF0F1; border:0!important; border-left:4px solid #2980B9!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u09e4c235e2403320575f9ea9628ff482:active, .u09e4c235e2403320575f9ea9628ff482:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u09e4c235e2403320575f9ea9628ff482 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u09e4c235e2403320575f9ea9628ff482 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u09e4c235e2403320575f9ea9628ff482 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u09e4c235e2403320575f9ea9628ff482:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

برای مطالعه :   نامگذاری سال 96 به حکمرانی داده در وزارت علوم

پس از گذشت یک سال و نیم از ارائه سند قبلی، و ضمن رصد آخرین وضعیت کلان داده در سومین رویداد بزرگ سالیانه جامعه آزاد رایانش ابری ایران، از زاویه دید رایانش ابری بعنوان یک فناوری راهبردی و پشتیبان، سند نقشه راه پیشنهادی مورد بازنگری قرارگرفته و نسخه ۴٫۰ آن منتشر گردید که که می توانید آنرا از اینجا دانلود نمایید.. در این نسخه ضمن بررسی استانداردهای جدیدی که در حوزه کلان داده تدوین شده است، اکوسیستم کلان داده و نقش ها و فعالیت­های اصلی و سطح بالای مطرح در آن بر اساس استاندارد ITU-T Y.3600 بطور خلاصه نشان داده شده است که جزییات بیشتر در گزارش اصلی قابل دسترسی است. همچنین انطباق معماری رایانش ابری بر اساس استاندارد ISO17789 برای پشتیبانی از این خدمات کلان داده در بستر ابر نشان داده شده که در قالب یک مثال کاربردی برخی از ابعاد آن مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. بررسی های اخیر می­تواند به عنوان الگوی مناسبی برای استانداردسازی مفاهیم مورد استفاده در حوزه کلان داده در کشور در نظر گرفته شود تا زمینه بهتری برای توسعه فناوری و خلق ارزش بر اساس یک ادبیات مشترک در بین بازیگران مختلف این صنعت فراهم شود.

.ua1ee1c82f17c339b0e585f414288d0b0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#ECF0F1; border:0!important; border-left:4px solid #2980B9!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua1ee1c82f17c339b0e585f414288d0b0:active, .ua1ee1c82f17c339b0e585f414288d0b0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua1ee1c82f17c339b0e585f414288d0b0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua1ee1c82f17c339b0e585f414288d0b0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua1ee1c82f17c339b0e585f414288d0b0 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua1ee1c82f17c339b0e585f414288d0b0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

برای مطالعه :   مدیریت داده : اصول ، چالش ها و چارچوب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *