پستگرس : بانک اطلاعاتی منتخب سال 2017 | مهندسی داده

پستگرس : بانک اطلاعاتی منتخب سال ۲۰۱۷

۱۳۹۶/۱۰/۲۲
اخبار و مقالات

نظر بدهید
357 مشاهده

اگر اخبار دنیای بانک های اطلاعاتی را دنبال می کنید، مطمئنا با پستگرس به عنوان یکی از بانک های اطلاعاتی محبوب در چند سال اخیر آشنا خواهید بود و وب سایت مهندسی داده هم مقالات زیادی راجع به این بانک اطلاعاتی متن باز رایگان و بسیار قدرتمند، منتشر کرده است. خوشبختانه سال ۲۰۱۷ سال اوج محبوبیت این بانک اطلاعاتی هم بوده است و وب سایت DB-Engines‌ به عادت هر ساله ، با بررسی گرایشات جهانی و سایر پارامترهایی که خود تعریف کرده است، دیتابیس منتخب سال ۲۰۱۷ را معرفی کرده است که این عنوان به پستگرس رسیده است.

PostgreSQL is the database management system that gained more popularity in our DB-Engines Ranking within the last year than any of the other 341 monitored systems.
We thus declare PostgreSQL as the DBMS of the Year 2017.

پستگرس بانک اطلاعاتی 2017پستگرس بانک اطلاعاتی 2017

دلایل اصلی این انتخاب هم امتیاز بالای کسب شده توسط این دیتابیس در ماه های مختلف سال ۲۰۱۷ است. البته انتشار نسخه ۱۰ آن با امکانات بسیار متنوعی که برای توزیع شدگی خود ارائه کرده است، در این محبوبیت تاثیر زیادی داشته است.

.u779c81f6cd92f11c35329ca7c4f13c6a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#ECF0F1; border:0!important; border-left:4px solid #2980B9!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u779c81f6cd92f11c35329ca7c4f13c6a:active, .u779c81f6cd92f11c35329ca7c4f13c6a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u779c81f6cd92f11c35329ca7c4f13c6a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u779c81f6cd92f11c35329ca7c4f13c6a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u779c81f6cd92f11c35329ca7c4f13c6a .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u779c81f6cd92f11c35329ca7c4f13c6a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

برای مطالعه :   تاملاتی در باب انتخاب درست بانک اطلاعاتی

The new release of PostgreSQL 10 certainly helped to further stimulate interest in that product. With the introduction of Declarative Partitioning, improved Query Parallelism, Logical Replication and Quorum Commit for Synchronous Replication, PostgreSQL 10 specifically focused on enhancements for effectively distribute data across many nodes.

مقام دوم بانک اطلاعاتی محبوب ۲۰۱۷ به الاستیک سرچ و مقام سوم هم به ماریا دی بی که شاخه ای از مای اس کیو ال است، رسیده است.

رشد بانک های اطلاعاتی مخصوص سریهای زمانی (داده هایی که در طول زمان باید تحلیل و بررسی شوند مانند داده های حسگرها ، متریک های شبکه و مانند آن) هم در سال ۲۰۱۷ محسوس بوده است. مقاله کامل این خبر را از این آدرس مشاهده نمایید. جهت اطلاع اینکه بانک اطلاعاتی محبوب سال ۲۰۱۶ هم SQL Server بوده است.


۱۳۹۶-۱۰-۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *