چه عواملی باعث رشد انفجاری صندوق های ارز دیجیتال شده است؟!

رشد انفجاری صندوق ارز دیجیتال داستان جذابی دارد، به خصوص وقتی متوجه می شوید که تنها به مدت ۶ سال است که مطرح شده اند. امروز، صندوق های کریپتو تبدیل به موتوری شده اند که صنعت در حال رشد ارزهای دیجیتال را به جلو می رانند. در مقایسه با ۲۲۴ صندوقی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، سال ۲۰۱۸ با معرفی و ورود ۲۳۹ صندوق جدید، شاهد رشدی بی سابقه بود.

قانونگذاران آمریکایی: بانک مرکزی باید به دنبال عرضه ارز دیجیتال ملی باشد!