گزارش آنکتاد از دسترسى مردم جهان بهICT

نویسنده: شهرام شریف

گزارش آنکتاد از دسترسى مردم جهان بهICT

22 آبان 1384 – دنیای اقتصاد – کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در تازه‌ترین گزارش خود آخرین وضعیت ICT (تکنولوژى ارتباطات و اطلاعات) در کشورهاى مختلف جهان را منتشر کرده است.

براساس این گزارش 250صفحه‌اى اختلاف دیجیتالى میان کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه همچنان ادامه دارد و به‌رغم رشد قابل توجه کشورهاى کم‌بنیه و ضعیف از نظر اقتصادى شاخص‌هاى آنها همچنان فاصله عمیقى با شاخص‌هاى کشورهاى پیشرفته نشان مى‌دهد.

این گزارش همچنین با ارایه آمار‌هایى در زمینه استفاده مردم جهان از اینترنت تاکید مى‌کند که همچنان قیمت اینترنت یکى از بزرگ‌ترین معضلات توسعه‌اى در کشورهاى در حال توسعه محسوب مى‌شود و بر همین اساس همچنان بسیارى از مردم کشورهاى جهان قادر به استفاده از مزایاى اینترنت مانند تجارت الکترونیکى نیستند.

در اتحادیه اروپا حدود 89درصد تجارت به صورت آنلاین انجام مى‌گیرد و این میزان با سطح کشورهاى در حال توسعه فاصله بسیار دارد.

گزارش امسال آنکتاد از دو بخش اصلى تشکیل شده که در فاصله چند روزه با اجلاس جامعه اطلاعاتى یک بخش مفصل نیز به این موضوع و فعالیت‌هاى این کشورها در این زمینه اختصاص یافته است‌

کشورهاى در حال توسعه تمامى توان خود را به کار گرفته‌اند تا در بکارگیرى ICT و بهره‌بردارى از مزایاى استفاده از آن از همتایان پیشرفته‌تر خود عقب نمانند. با این حال کاملا مشهود است که خلا موجود بین کشورهاى در حال توسعه و توسعه‌یافته، وسیع‌تر از آن است که امکان حذف کامل آن در راستاى ایجاد جامعه اطلاعاتى واقعى و استفاده از مزایاى آن چون توسعه پایدار اقتصادى و اجتماعى وجود داشته باشد.

فراسوى تحلیل نابرابرى‌ها بین کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه دسترسى بهICT ها، بحثى بنیادین‌تر پیرامون تاثیرات اجتماعى و اقتصادیICT ها در پروسه توسعه هر کشور و در کشورهاى در حال توسعه به عنوان یک گروه مطرح است. گفتمان بین‌المللى باید روى تاثیرICT ها بر عملکرد اقتصادى و رقابت تجارى کشورهاى در حال توسعه متمرکز شود. اصلى‌ترین ضرورت در شرایط کنونى تعیین بهترین خط مشى و مناسب‌ترین عملکرد براى تقویت بخش خصوصى و به ویژهSME ها با هدف افزایش بهره‌ورى و قابلیت رقابت‌ آنها با استفاده ازICT ها است.

به عنوان مثال دولت‌ها مى‌توانند بهSME ها کمک کنند تا در یکدیگر ادغام شده و با به کارگیرى فناورى‌هاى ارتباطى جدید به تامین‌کنندگان ملى و بین‌المللى خدمات تبدیل شوند و به بازبینى تاثیر این تحولات ساختارى در بخش‌خصوصى محلى، ملى و منطقه‌اى بپردازند.

این مباحثات همچنین به دولت‌ها و نهاد‌هاى فراملیتى کمک مى‌کند با شناسایى استراتژى‌هاى مناسب براى تسهیل روند تغییر اقتصاد کشور‌هاى در حال توسعه به اقتصاد اطلاعاتى به عنوان چارچوب تغییر ساختار اقتصادى مبتنى بر ICT‌ها به فراسوى تجارت متعارف از سنتى به الکترونیکى نظر داشته و به بررسى تاثیرات روى آوردن به استفاده از ICT‌ها در جامعه و اقتصاد بپردازند. در چنین جامعه‌اى این چارچوب‌هاى اصلى خط‌مشى رشد ICT است که رشد اقتصادى، بهره‌ورى و عملکرد اقتصادى را شکل مى‌دهد.

پتانسیل‌هاى ICT‌ها براى تسهیل و تقویت تجارت باید در سیاستگذارى‌هاى ملى، فراملیتى و مذاکراتى که در این زمینه انجام مى‌شود مورد توجه قرار گیرد. نهاد‌هاى فراملیتى و دولت‌ها نقش اصلى در تعمیق این مباحثات چون هماهنگ‌سازى هرچه‌ بیشتر سیاستگذارى‌ها را ایفا مى‌کنند. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتى باید ترغیب شوند تا با انجام تحقیقات مدیریتى به عنوان حلقه واسط سرمایه‌گذارى در زمینه ICT و رشد میزان تولید عمل کنند.

در بررسى نتایج برنامه توسعه هزاره سوم در مجمع عمومى سازمان ملل متحد موسوم به نشست هزاره+5 در سپتامبر سال‌جارى میلادى در نیویورک و فاز دوم مجمع جهانى جامع اطلاعاتى (WSIS) در تونس طى نوامبر امسال فرصتى بى‌بدیل براى هماهنگ‌کردن تلاش‌ها در زمینه پیگیرى اهداف توسعه هزاره (MDGS) فراهم آمد. در پروسه پیگیرى دولت‌ها و نهاد‌هاى فراملیتى به پشتیبانى تحقیقات، کار‌هاى کارشناسى و توسعه همکارى بین نهاد‌هاى تاثیرگذار از جامعه مدنى گرفته تا نمایندگان بخش تجارى فراخوانده شدند.

در واقع ارتباط تنگاتنگى بین اهداف تبیین شده در بیانیه هزاره و قابلیت‌هاى بالقوه ICT‌ها در زمینه توسعه وجود دارد. به عنوان مثال ICT‌ها مى‌توانند به تحقق هدف اول که امحاى فقر است و تنها با دستیابى به رشد پایدار تحقق آن امکان‌پذیر است کمک کنند. به مدد‌ ICT‌ها رشد پایدار تسهیل مى‌شود و سرمایه‌گذارى در این زمینه به کارآفرینى و توسعه منتج مى‌شود. ICT‌ها مى‌توانند تقویت‌کننده توسعه آموزش پایه باشند (هدف 2). این هدف از طریق در دسترس قرار دادن امکانات آموزشى براى همه و کارآمد کردن نظام آموزشى امکان‌پذیر است. از آنها مى‌توان براى ارتقاى بهداشت (اهداف 4، 5 و6) با ایجاد کانال‌هاى کارآمد تامین مراقبت‌هاى بهداشتى مثل مشاوره، تشخیص و حتى درمان استفاده کرد.

تحلیل و شناسایى شیوه‌هاى اشاعه اقتصاد اطلاعاتى در کشور‌هاى در حال توسعه خود کارى چالش‌برانگیز است. داده‌ها کم و ناکافى هستند و همیشه نمى‌توان از آنها در قالبى قیاسى استفاده کرد یا آنقدر اطلاعات در دسترس نیست تا بتوان با اتکا به آنها تاثیر ICT بر توسعه اقتصاد و رشد را بررسى کرد.

دسترسى پایه به اینترنت‌

اطلاعات به دست آمده از گزارش نشان مى‌دهد تعداد کاربران اینترنت در دیتا در حال افزایش است. این اطلاعات برپایه تخمین تعداد کل کاربران اینترنت هر کشور از جمله آنانى که در اماکن عمومى چون ادارات، کافى‌نت‌ها و سایر جاها به اینترنت دسترسى دارند، به دست آمده است. در کشورهایى که امکان ارزیابى و تعیین دقیق کاربران اینترنت وجود ندارد تخمین‌ها به طور معمول برپایه تعداد مشترکان اینترنت تعیین مى‌شوند.

در فاصله سال‌هاى 2003 تا 2004 تعداد کل کاربران اینترنت به شکل قابل توجهى افزایش پیدا کرد. در پایان سال 2004 اکثر کاربران اینترنت در آسیا بودند و پس از آن اروپا جایگاه دوم را به خود اختصاص داد اما ایالات متحده کماکان جایگاه اولین کشور در زمینه میزان استفاده از اینترنت را در اختیار دارد و 185میلیون کاربر در این کشور وجود دارد که دو برابر میزان کاربران چین است که در جایگاه دوم پس از آمریکا قرار گرفته است.تا آنجا که به نرخ رشد کاربران اینترنت مربوط مى‌شود اروپا اکنون از آمریکاى شمالى پیشى گرفته است. کشورهاى در حال توسعه سعى دارند از این روند عقب نمانند که بیشترین نرخ رشد در این کشورها مربوط به آفریقا است. میزان کاربران اینترنت در جنوب شرق اروپا و کشورهاى مشترک‌المنافع روسیه شاهد رشدى در خور توجه است که به بیش از 70درصد بالغ مى‌شود.

در سطوح منطقه‌اى، آفریقا بالاترین نرخ رشد را دارد که به حدود 66درصد مى‌رسد. بیشترین نرخ رشد در این منطقه مربوط به کشورهاى اریتره، سودان، مراکش، کنگو، لیبى، لوتر و نیجریه است. مصر با داشتن 9/3میلیون کاربر همگام با آفریقاى جنوبى رشد کرده است و اکنون حائز بیشترین تعداد کاربر اینترنت در تمامى آفریقا پس از آفریقاى جنوبى است.

در آسیا پنج کشور حائز بیشترین تعداد کاربر یعنى چین، ژاپن، هند، کره جنوبى و تایوان به تنهایى 75درصد کل کاربران این قاره را در خود جاى داده‌اند. نرخ رشد کاربران چین رو به افول گذاشته و از 35درصد حد فاصل سال‌هاى 2002 تا 2003 به 18درصد حدفاصل 2003 تا 2004 رسیده است. بالاترین نرخ رشد مربوط به میانمار، هند، ترکیه، ویتنام و پاکستان است. روند دو برابر شدن تعداد کاربران در هند عامل اصلى رشد تعداد کاربران اینترنت در آسیا طى سال‌هاى اخیر بوده است.

در اروپا تقریبا نیمى از کل کاربران در چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس زندگى مى‌‌کنند اما بالاترین نرخ رشد مربوط به اروپاى شرقى است که لاتویا، اوکراین، بلغارستان و فدراسیون روسیه پرچمدار رشد تعداد کاربران تلقى مى‌شوند. کشورهاى اروپاى غربى معمولا نرخ رشد کمترى در قیاس با سایر کشورهاى اروپایى دارند.

در قاره آمریکا، مکزیک و برزیل به عنوان بزرگ‌ترین اقتصادهاى ناحیه کارائیب و‌ آمریکاى لاتین تقریبا 60درصد کل کاربران اینترنت را در خود جاى داده‌اند اما بیشترین نرخ رشد را مى‌توان به حوزه کارائیب و آمریکاى مرکزى نسبت داد که سعى دارند خود را به جنوب آمریکا برسانند.

در حالى که مشخص شده تعداد کاربران، اطلاعات حائز اهمیتى در مورد ابعاد و میزان رشد بازارهاى منطقه‌اى و ملى اینترنت به دست مى‌دهد در پایان سال 2004 چیزى در حدود 3/14درصد جمعیت دنیا به اینترنت دسترسى داشت. تا آنجا که به ضریب نفوذ اینترنت مربوط مى‌شود کره جنوبى با پشت سر گذاشتن ایالات متحده با دستیابى به ضریب نفوذى 7/65درصدى پس از زلاندنو و سوئد در رتبه سوم ایستاده است.

در چین که کماکان دومین بازار بزرگ اینترنت جهان است تا آنجا که به تعداد کاربران مربوط مى‌شود نرخ رشد کاربران از 4/16درصد فراتر نمى‌رود. این در حالى است که این کشور با ضریب نفوذ 2/7درصدى اینترنت یکى از بزرگ‌ترین بازارهاى اینترنتى جهان است.

فاصله بین کشورهاى در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه دسترسى به اینترنت هنوز هم گسترده است. فقط 1/3درصد آفریقایى‌ها در سال 2004 به اینترنت دسترسى داشتند که در قیاس با دسترسى 6/62درصد ساکنان آمریکاى شمالى متضمن تفاوتى فاحش است. دلیل اصلى پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت در 25 کشور اتحادیه اروپایى کم بودن تعداد کاربران در کشورهاى اروپاى شرقى است که به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند. در حالى که ضریب نفوذ در کشورهاى غرب اروپا به استثناى یونان بالاى 50درصد است در کشورهاى شرق اروپا این نرخ به مراتب پایین‌تر است.

کامپیوترهاى شخصى و ضریب نفوذ اینترنت

در ایالات متحده به عنوان یکى از بزرگ‌‌ترین کشورهاى فعال در زمینه IT تعداد کامپیوترهاى شخصى در سال 2000، 161میلیون بوده که با 6/10درصد رشد در سال 2001 به 178میلیون رسید. این تعداد در سال‌هاى 2002، 2003 و 2004 به ترتیب با رشد 7/6، 3/5 و 10درصدى به 190میلیون، 200میلیون و 220میلیون رسید. این در حالى است که میزان نفوذ اینترنت در این کشور در سال 2002، 2/55درصد بوده که با رشد 7/0درصدى در سال 2003 به 6/55درصد رسیده است. این روند کند اما در سال 2004 با 1/12درصد رشد به 3/62درصد رسید.

در کانادا تعداد کامپیوترهاى شخصى در سال 2002، 153میلیون بوده که در سال 2004 این تعداد به 22میلیون و 390هزار رسیده است. بر اساس گزارش آنکتاد میزان نفوذ اینترنت در این کشور با رشد 5/14درصد در سال 2003، 4/55درصد بوده و در سال 2004 با 7/13 درصد رشد به 63درصد رسیده است.

آلمان اما با وجود آنکه به لحاظ تعداد کامپیوترهاى شخصى سومین کشور دنیاست هنوز نتوانسته به رشد قابل توجهى در میزان نفوذ اینترنت برسد. این کشور با 46میلیون و 300هزار کامپیوتر شخصى در سال 2004 و رشد 61درصد توانسته میزان نفوذ اینترنت خود را در میان کاربرانش به 4/42درصد برساند.

در هلند اما جریان طور دیگرى است. در این کشور با وجود آنکه تعداد کامپیوترهاى شخصى آنقدرها هم در مقایسه با کشورى مانند آلمان چشمگیر نیست اما میزان نفوذ اینترنت روند خوبى دارد. بر اساس گزارش آنکتاد تعداد کامپیوترهاى شخصى این کشور از 7میلیون و 557هزار در سال 2002 به 11میلیون و 110هزار در سال 2004 رسیده است. این در حالى است که میزان نفوذ اینترنت در میان کاربران هلندى از 2/52 درصد در سال 2003 با رشد 1/18درصد به 6/61درصد در سال 2004 رسیده است. در میان کشورهاى آسیایى هم مثل این که کره توانسته به رشد خوبى در سال‌هاى اخیر برسد. در این کشور میزان نفوذ اینترنت در سال 2002، 1/55درصد بوده که با رشدى در حدود 10درصد به 1/61درصد در سال 2003 رسیده و این میزان با 5/7درصد رشد به‌ 7/65درصد رسیده است. بر اساس گزارش آنکتاد تعداد کامپیوترهاى شخصى این کشور با رشد

2/3درصد در سال 2003، 24میلیون و 248هزار بوده که با 1/8درصد رشد در سال بعد به 26میلیون و 201هزار رسیده است.

در میان کشورهاى همسایه ما، ترکیه شرایط بهترى دارد. تعداد کامپیوترهاى شخصى این کشور در سال 2002، 3میلیون بوده است در حالى که میزان نفوذ اینترنت در این کشور در همین سال به 2/6درصد رسیده بود. سال بعد با رشد 9/36درصد این میزان 5/8درصد شد و بالاخره در سال 2004 با 4/66درصد رشد به 1/14درصد رسید. کشور ما هم در رده بیستم جدول تعداد کامپیوترهاى شخصى قرار دارد. در کشور ما در سال‌هاى 2001، 2002 و 2003 به ترتیب 4میلیون و 500، 4میلیون و 900 و 6میلیون کامپیوتر شخصى وجود داشته است. میزان نفوذ اینترنت اما در کشور ما در سال 2001 به 6/1درصد مى‌رسید که با رشد 200درصد در سال 2002 به 8/4درصد رسیده است. این میزان در سال 2003 با رشد 8/50درصد تا 2/7درصد بالا آمده است.

این در حالى است که بر اساس آمار کارشناسان داخلى تعداد کاربران اینترنت در کشور ما در سال 2005 به 5/5میلیون نفر رسیده است.

جالب‌تر آنکه کمى آن طرف‌تر در کشور افغانستان میزان نفوذ اینترنت در سال 2004 تنها 1/0درصد بوده که نسبت به سال قبل هیچ تغییرى نکرده است اما در گزارش آنکتاد و در جدول تعداد کامپیوترهاى شخصى هیچ اثرى از افغانستان نیست.

مشترکان تلفن همراه‌

این گزارش همچنین طى یک جدول آمارى آمار مشترکان تلفن همراه در کشورهاى مختلف و میزان رشد آنان را نیز ارائه داده است. بر این اساس هر چند رشد تلفن همراه در کشورهاى توسعه یافته کاهش یافته اما همچنان ضریب نفوذ این کشورها در مقایسه با کشورهاى در حال توسعه بسیار فاصله دارد.

بر این اساس چین طى رشدى 70درصدى تعداد مشترکان تلفن همراه خود را از 85میلیون مشترک در سال 2000 به 145میلیون مشترک در سال 2001 رسانده است.

هر چند میزان رشد تلفن همراه در این کشور طى سال‌هاى بعد کاهش قابل ملاحظه‌اى را نشان مى‌دهد اما تعداد بالاى ارائه سیم‌کارت در این کشور عملا جایگاه این کشور را در جهان در بالاى جدول قرار داده است.تعداد مشترکان موبایل چین در سال 2002 بالغ بر 206میلیون مشترک بود که در سال 2004 این میزان به 334میلیون مشترک رسید.

در میان کشورهاى منطقه افغانستان طى سال‌هاى 2003 تا 2004 شاهد بیشترین درصد رشد توسعه موبایل بوده و این شاید به این دلیل است که این کشور بیش از این عملا از این امکان ارتباطى بى‌بهره بوده است.

همچنین یافته‌‌هاى این گزارش نشان مى‌دهد که هر چند واگذارى تلفن همراه طى سال‌هاى اخیر در ایران رشد فزاینده‌اى را یافته ولى درصد این رشد طى چهار سال گذشته کاهش داشته است.در سال 2000 ایران 962هزار سیم‌کارت تلفن همراه داشت که این میزان در سال 2001 با رشد 116درصدى به بیش از 2میلیون سیم‌کارت رسید.بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل تعداد کاربران ایرانى در سال 2004 به 4میلیون و 300هزار مشترک رسید این در حالى است که وزیر ارتباطات ایران در آخرین آمار تعداد کاربران ایرانى را 7میلیون مشترک اعلام کرده است.

رشد 617درصدى تلفن همراه در عراق طى سال‌هاى 2003-2004 نیز دلایلى مشابه افغانستان را دارد. این کشور براساس این گزارش تا سال 2004 در حدود 570هزار مشترک تلفن همراه داشت.

در میان کشورهاى منطقه کویت با 2میلیون مشترک، مصر با یک میلیون و 500هزار، عمان با 805هزار، پاکستان با 5میلیون، قطر با 500هزار، عربستان سعودى با 9میلیون، سوریه با 2میلیون، ترکیه با 34میلیون و امارات با 3میلیون و 600هزار مشترک در سال 2004 رشد متوسطى را داشته‌اند.در میان کشورهاى پیشرفته آمریکا رشد حدود 10درصدى تلفن همراه را طى 5سال اخیر شاهد بوده و تعداد مشترکان این کشور تا سال 2004 در حدود 180میلیون نفر است.

فرانسه با 44میلیون مشترک، آلمان با 71میلیون، انگلستان با 61میلیون، ایتالیا با 62میلیون، ژاپن با 91میلیون، کره جنوبى با 36میلیون و روسیه با 74میلیون عملا به بیشترین تقاضا در بازارهاى خود پاسخ داده‌اند و در واقع بازار آنها از این وسیله ارتباطى تقریبا اشباع شده است.گزارش آنکتاد همچنین از نظر ضریب نفوذ تلفن همراه نیز به بررسى این شاخص در میان کشورهاى جهان پرداخته است. در این میان اختلاف ضریب نفوذ بین کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه بسیار فاحش است.

در میان کشورهاى پیشرفته ضریب نفوذ تلفن همراه در اتریش 98، استرالیا 82، بلژیک 88، جمهورى چک 5/1، دانمارک 96، استونى 96، فنلاند 95، آلمان 86، یونان 100، هنگ‌کنگ 114، ایتالیا 109، پرتغال 102، سوئد 103، تایوان 100، انگلستان 102 و آمریکا 62درصد ضریب نفوذ تلفن‌همراه دارند.

در میان کشورهاى منطقه ضریب نفوذ بحرین 87درصد، مصر 10، هند 4/4، اردن 28، کویت 77، لبنان 25، عمان 24، پاکستان 2/3، قطر 79، عربستان 36، سوریه 12، ترکیه 48 و امارات متحده عربى 87درصد است.ضریب نفوذ ایران بر اساس این جدول در سال 2004 در حدود 2/6درصد است این در حالى است که این میزان در سال قبل از آن (2003) بالغ بر 1/5درصد بوده است.

اینترنت پرسرعت‌

مبحث اینترنت پرسرعت (Broad band) یکى از موارد مهمى است که در گزارش جامع آنکتاد به شکل ویژه‌اى مورد توجه واقع شده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر دسترسى به اینترنت پرسرعت به یکى از عوامل مهم رونق صنایع در کشورهاى توسعه یافته تبدیل شده است.

سرعت بالا در دسترسى به اینترنت به صنایع وابسته به شبکه امکانات و فرصت‌هاى مناسبى جهت انتقال صفحات وب و فایل‌هاى حجیم داده، مدیریت درخواست‌هاى مشتریان راه‌اندازى زنجیره مدیریت خودکار برخى از امور را فراهم کرده است. اینترنت پرسرعت همچنین به صنایع این امکان را داده تا به نیازهاى روبه‌رشد مشتریان خود با سرعت بالاتر و مناسب‌ترى پاسخ دهند.از سوى دیگر اینترنت پرسرعت به شرکت‌‌ها امکان استفاده‌هاى مخابراتى چند منظوره را نیز داده است قابلیتى که براى شرکت کوچک و متوسط (SMES) بسیار جالب و پر کاربرد است. به این ترتیب کمپانى‌ها بزرگ امروزه با استفاده از Broad band قادر نشده‌اند تا نسبت به برون سپارى برخى از فعالیت‌هاى شرکت خود، آموزش از راه دور و کاربردهاى مخابراتى اقدام نمایند. اینترنت پرسرعت همچنین در برخى از صنایع همچون رسانه‌ها و شرکت‌هاى ارائه دهنده خدمات تفریحى که نیازمند تبادل حجم عظیمى از فایل‌هاى داده هستند، به شاخصى بسیار مهم تبدیل شده است.

در حال حاضر در بسیارى از کشورهاى جهان به‌ویژه کشورهاى توسعه یافته، قانونگذاران به خوبى به نقش و جایگاه اینترنت پرسرعت در گسترش فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى و تلفیق آن بار رشد اقتصادى کشورها اشراف پیدا کرده‌اند.

بر اساس آمار مشترکان اینترنت پرسرعت در سال 2004، کشورهاى آمریکا، ژاپن، جمهورى کره، چین و آلمان به ترتیب 5کشور پیشتاز جهان در استفاده از اینترنت پرسرعت به شمار مى‌روند. بر این اساس و در خصوص ضریب نفوذ اینترنت، جمهورى کره همچنان کشور اصل دنیا محسوب مى‌شود. پس از کره نیز هنگ‌کنگ و هلند در رده‌هاى بعدى قرار دارند.

بر اساس این گزارش، ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در کشورهاى اروپایى نیز با سرعت بالایى رو به ‌افزایش بوده و این کشورها را در رده‌اى جلوتر از کانادا، ژاپن و تایوان قرار داده است.

آمار منتشره در خصوص میزان ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در میان کشورهاى اروپایى داراى تنوع زیادى است به نحوى که در میان کشورهاى اسکاندیناوى، ایسلند 45درصد، دانمارک 36درصد، نروژ 30درصد ضریب نفوذ دیده مى‌شود و این در حالى است که در بخش دیگرى از اروپا کشورهایى همچون ایرلند 3درصد و قبرس تنها 2درصد ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت وجود دارد. آمار منتشره از سوى آنکتاد در زمینه ضریب نفوذ اینترنت در سال 2004 جمعا 76 کشور را در بر مى‌گیرد که در آن نامى از ایران مشاهده نمى‌شود. این در حالى است که از اوایل سال‌ میلادى جدید کار واگذارى اینترنت پرسرعت در شهرهاى اصلى ایران آغاز شده است.

جدول تعداد مشترکان و ضریب‌نفوذ تلفن همراه در برخى از کشورها

جدول ضریب نفوذ اینترنت در برخى از کشورها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس