یکی از توسعه دهندگان معتقد است که بیت کوین به اکانت نیاز دارد!

متوسط

بیت کوین از اکانت های معمول استفاده نمی کند. در هر پرداخت بیت کوینی، وجوه به یک خروجی تراکنش منحصر به فرد فرستاده می شوند و در این خروجی این امکان وجود دارد که از آدرس بیت کوین دوباره استفاده شود. این کار برای حریم خصوصی وحشتناک است و به همین خاطر است که به کاربران بیت کوین توصیه می شود که همواره برای انجام تراکنش ها، آدرس های جدید ایجاد نمایند. بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال است و بسیار مورد توجه توسعه دهندگان می باشد.

آیا بیت کوین تاریخ خود را تکرار می کند؟