🔴 خبر رسمی: بلاک چین تلگرام اواخر مهر ماه عرضه می شود!

طبق ایمیلی که از جانب تلگرام به سرمایه گذاران ارسال شده است، شبکه متن باز تلگرام (TON) در مسیر برنامه ریزی های خود برای عرضه می‌باشد.

عرضه نرم افزار نود شبکه TON، جهشی بزرگ برای عرضه بلاک چین تلگرام