درباره دانشگاه شریف؛ جایی برای تولید «مهندس»

روزنامه همشهری – فرزانه‌ابراهیم‌زاده: «زمین در جاده مهرآباد روبه‌روی دبستان (محمد) عاصمی بین میدان شهیاد (آزادی) و مهرآباد (بود). روبه‌روی دبستان عاصمی، یک جایی بود که ساخته بودند تا هنرستان …

ادامه مطلب

تله‌تکست در دل تلویزیون؛ روزگاری که اینترنت نداشتیم

روزنامه خراسان: سالروز راه‌اندازی پیام‌نمای سیما (تله‌تکست) در ایران بهانه‌ای شد برای خاطره بازی با محتوا، گرافیک و صفحات در سال‌هایی که دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثل امروز …

ادامه مطلب