rnبررسی چالش های مدیریت دانش و آموزش در فرآیند توسعه مبتنی بر دانایی

بررسی چالش های مدیریت دانش و آموزش در فرآیند توسعه مبتنی بر دانایی در جوامع و سازمان ها[1] با بهره گیری از فناوری اطلاعات کلید واژه ها: توسعه- دانایی محوری- …

ادامه مطلب

بررسی چالشهای جامعه اطلاعاتی

بررسی چالشهای جامعه اطلاعاتیفرنود حسنی   برنامه های کاربردی خدمات و برنامه های کاربردی 1-     نقش جامعه اطلاعاتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 2-     نقش جامعه اطلاعاتی در علم پزشکی و …

ادامه مطلب

بررسی  برخی از فروشگاههای الکترونیکی ایرانی و زمینه rnفعالیت آنها

بررسی برخی از فروشگاههای الکترونیکی ایرانی و زمینه فعالیت آنهافرنود حسنی    1-     فروشگاه پرداخت اولین فروشگاه اینترنتی که مورد بررسی قرار می گیرد مجموعه فروشگاههای شرکت پست  می باشد که به …

ادامه مطلب

بانکداری الکترونیکی وجریان اصلاحات راهبردی در نظام بانکی کشور

بانکداری الکترونیکی وجریان اصلاحات راهبردی در نظام بانکی کشورفرنود حسنی  توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجاری در عرصه دهکده جهانی و پیچیدگی کارکردی نظام ها و سازمان های اقتصادی گوناگون …

ادامه مطلب

بانکداری الکترونیکی زیرساخت کسب و کار های عصر اطلاعات

 بانکداری الکترونیکی زیرساخت کسب و کار های عصر اطلاعاتفرنود حسنی  کلمات کلیدی:  فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک، اینترنت، تجارت و کسب و کار الکترونیک،   اشاره: گسترش و رشد فناوریهای ارتباطی …

ادامه مطلب

ایران و چالش های ورود به جامعه اطلاعاتى جهانی

ایران و چالش های ورود به جامعه اطلاعاتى جهانیبه بهانه تشکیل و آغاز فعالیت کارگروه جوانان کمیسیون ملی WSISفرنود حسنی   بحث جامعه اطلاعاتى که امروزه کانون توجه بسیاری از …

ادامه مطلب