سمینار آشنایی با مسایل پردازش زبان طبیعی توسط یادگیری ژرف | مهندسی داده

سمینار آشنایی با مسایل پردازش زبان طبیعی توسط یادگیری ژرف سید مجتبی بنائی ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ کنفرانس ها و کارگاه ها نظر بدهید 400 مشاهده ارائه‌ها: – بکارگیری یادگیری چند وظیفه ای …

ادامه مطلب