معیارهای انتخاب و خرید نرم افزار BPMS (مدیریت فرآیند کسب و کار)

معیارهای انتخاب و خرید نرم افزار BPMS (مدیریت فرآیند کسب و کار) مرداد ۲۸, ۱۳۹۶/۰ دیدگاه /در مقالات, مقالات مدیریت فرایندها /توسط تعداد بازدید: 1,534 نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب …

ادامه مطلب

تفاوت اتوماسیون اداری و BPMS | کاربرد اتوماسیون اداری | کاربرد BPMS

تفاوت اتوماسیون اداری و BPMS در چیست ؟ بهمن ۱۰, ۱۳۹۶/۰ دیدگاه /در مقالات, مقالات اتوماسیون اداری, مقالات مدیریت فرایندها /توسط انسیه عبداللهی تعداد بازدید: 916 تفاوت اتوماسیون اداری و …

ادامه مطلب

ابزارهای BPM | ابزار process maker | ابزار bizagi | ابزارهای مدیریت فرایند کسب و کار

نرم‌افزارهای مدیریت فرآیند کسب و کار (ابزارهای BPM) را بشناسید بهمن ۱۶, ۱۳۹۶/۰ دیدگاه /در مقالات, مقالات مدیریت فرایندها /توسط انسیه عبداللهی تعداد بازدید: 877 با شروع دوره بکارگیری سیستم‌های …

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و BPMS دو مکمل برای یک هدف | اتوماسیون اداری و BPMS فراگستر

اتوماسیون اداری و BPMS دو روش مکمل برای یک هدف بهمن ۱۸, ۱۳۹۶/۰ دیدگاه /در مقالات اتوماسیون اداری, مقالات مدیریت فرایندها /توسط انسیه عبداللهی تعداد بازدید: 562 در مقالات تخصصی …

ادامه مطلب

مدیریت فرایند کسب و کار در بستر اتوماسیون اداری | لزوم استفاده از BPMS

الزام استفاده از مدیریت فرایند کسب و کار در بستر اتوماسیون اداری اسفند ۷, ۱۳۹۶/۰ دیدگاه /در مقالات, مقالات اتوماسیون اداری, مقالات مدیریت فرایندها /توسط انسیه عبداللهی تعداد بازدید: 383 …

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و BPM | تفاوت اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندها | کاربرد BPM

اتوماسیون اداری و BPM مکمل یکدیگر یا در تعارض با هم؟ اسفند ۱۰, ۱۳۹۶/۲ دیدگاه /در مقالات, مقالات اتوماسیون اداری, مقالات مدیریت فرایندها /توسط انسیه عبداللهی تعداد بازدید: 787 با …

ادامه مطلب

معیارهای کلیدی کارایی کارکنان | نقش نرم افزار bpm در افزایش کارایی | افزایش بهره وری

معیارهای کلیدی جهت اندازه‌گیری فعالیت مفید کارکنان تیر ۹, ۱۳۹۷/۰ دیدگاه /در مقالات, مقالات مدیریت فرایندها /توسط انسیه عبداللهی تعداد بازدید: 115 تمام سطوح مدیریت بر یک هدف متمرکز شده‌اند؛ …

ادامه مطلب