واقعی کردن شماره آرشیوها در ویوی v$archived_log

یوسف زاده آذر 9, 1394آبان 28, 1396 در صورتی که ویوی مربوط به حداکثر شماره آرشیو، یک عدد غیرمرتبط یا عددی مربوط به آرشیولاگ old incarnation را نشان می دهد، برای اینکه عدد واقعی را به ما نشان دهد و اعداد قدیمی را پاک کند، سه روش ممکن می باشد:…

Continue Reading واقعی کردن شماره آرشیوها در ویوی v$archived_log

یافتن دیسک از برچسب

یوسف زاده آذر 21, 1394آبان 28, 1396 در محیط ASM زمانی که دیسکی را label می زنیم، به راحتی می توانیم لیست labelها را ببینیم: [root@localhost ~]# oracleasm listdisks ASM1 ASM2 سوال: ASM1 دقیقا به کدام دیسک اشاره دارد؟ برای تشخیص آن می توانیم از روش زیر استفاده کنیم: [root@localhost ~]#…

Continue Reading یافتن دیسک از برچسب

بازیابی دیتافایل با آرشیولاگ

یوسف زاده آذر 22, 1394آبان 28, 1396 فرض کنید دیتافایلی که جدیدا به بانک اضافه شده بنا به دلایلی از بین رفته باشد در این صورت اگر آرشیوها اززمان ایجاد دیتافایل موجود باشند، این امکان وجود دارد که این دیتافایل را بازیابی کرد. البته همانطور که گفته شد، این کار شرط بسیار…

Continue Reading بازیابی دیتافایل با آرشیولاگ

توقف اجرای دستور یک کاربر(CANCEL SQL)

وحید یوسف زاده فروردین 12, 1397فروردین 12, 1397 برای توقف اجرای دستور یک کاربر در اوراکل 11g، می توان از دستور kill session استفاده کرد که سبب خروج کاربر از بانک هم خواهد شد. از اوراکل 12cR2 این قابلیت بوجود امد تا بدون اخراج کاربر از بانک، صرفا دستور در…

Continue Reading توقف اجرای دستور یک کاربر(CANCEL SQL)

مشابه دستور tail در محیط ویندوز

وحید یوسف زاده فروردین 13, 1397 همانطور که می دانید، برای مشاهده انلاین یک فایل در محیط لینوکس، می توان از دستور tail به همراه سوییچ f استفاده کرد(البته دستور tail کاربردهای دیگری هم دارد): tail -f /u01/app/oracle/admin/db/diag/rdbms/db/db/trace/alert_db.log همچنین این کار با کمک دستور less به همراه سوییچ F هم…

Continue Reading مشابه دستور tail در محیط ویندوز

نگهداشت LogFileهای اوراکل با کمک سرویس Logrotate

وحید یوسف زاده فروردین 19, 1397 در هنگام استفاده از بانک اطلاعاتی اوراکل باید مراقب رشد یکباره لاگ فایلهایی چون alert log، listener log و … بود. از جمله دلایلی که سبب رشد یکباره این فایلها می شود، می توان به تکرار مکرر خطاها در این محیط اشاره کرد این…

Continue Reading نگهداشت LogFileهای اوراکل با کمک سرویس Logrotate

پارامتر ها و توابع تخمینی

وحید یوسف زاده فروردین 20, 1397فروردین 20, 1397 سوال: عددی که دستور زیر در خروجی بر می گرداند، چند در صد احتمال خطا خواهد داشت؟ SQL> set timing on SQL> SELECT COUNT(DISTINCT name) name FROM tbl; 6000 Elapsed: 00:00:07.32 پاسخ این سوال بسیار روشن است که این دستور بسیار دقیق…

Continue Reading پارامتر ها و توابع تخمینی

مدیریت محدودیت منابع کاربران در لینوکس

وحید یوسف زاده فروردین 20, 1397 در لینوکس هر کاربر می تواند تا سقف معینی از منابع را مصرف کند برای مثال، هر کاربر(در سطح پروسس) به طور پیش فرض حداکثر می تواند تعداد 1024 فایل باز در سیستم داشته باشد(ردهت) این محدودیتها در مورد تعداد پروسسها، اندازه فایلها، انداز…

Continue Reading مدیریت محدودیت منابع کاربران در لینوکس

دستور alter table … move online

وحید یوسف زاده فروردین 25, 1397فروردین 25, 1397 همانطور که می دانید، استفاده از دستور alter table …move برای جابجایی یک جدول، سبب می شود تا وضیعت ایندکسهای مربوط به جدول، به صورت unusable دراید. در نسخه 12.2، استفاده از کلمه کلیدی online در این دستور، مانع از نامعتبر شدن…

Continue Reading دستور alter table … move online

ساخت یک کاربر مشابه کاربری دیگر

وحید یوسف زاده فروردین 25, 1397 در صورتی که بخواهیم کاربری را به لحاظ دسترسی ها و کلمه عبور مشابه کاربر دیگر ایجاد کنیم، می توانیم از اسکریپتهای زیر استفاده کنیم. توجه: در اسکریپتهای زیر فرض بر ان است که کاربر جدید، بر اساس مشخصات کاربر usef ساخته خواهد شد.…

Continue Reading ساخت یک کاربر مشابه کاربری دیگر