HTML Web Server

HTML Web Server   قدم اول شما یک وب سرور شخصی اگر شما می خواهید دیگران صفحات شما را ببینند باید آنها را publish کنید برای publish کردن کارتان شما باید فایل هایتان را در یک وب سرور کپی کنید رایانه خودتان اگر به یک شبکه متصل است می تواند…

Continue Reading HTML Web Server

HTML META

HTML META   مثالها توضیحات صفحه اطلاعاتی که در قسمت meta نوشته می شوند، شرحی درباره صفحه می دهند. موتورهای جستجو توجه خواصی به این توضیحات دارند. کلیدواژه های صفحه کلیدواژه های معرف صفحه، در قسمت meta می آیند. این کلیدواژه ها، شناسه های اصلی متن صفحه می باشند. موتورهای…

Continue Reading HTML META

HTML Head

HTML Head   مثالها عنوان صفحه اطلاعات عنوان، که در داخل برچسب head نوشته می شود، در مرورگر نمایش داده نمی شود. یک هدف برای تمام پیوندها با تنظیم هدف پایه در قسمت head، هدف پیش فرض تمام پیوندهای صفحه، تعیین می شود. عنصر head عنصر head حاوی اطلاعات اصلی…

Continue Reading HTML Head

چرا از HTML4.0 استفاده می کنیم؟

چرا از HTML4.0 استفاده می کنیم؟   HTML3.2 خیلی اشتباه بود HTML اصلی هرگز قصد نداشت که حاوی برچسب هایی برای قالب بندی یک پرونده باشد.برچسب های HTML قصد داشتند محتویات یک پرونده را قالب بندی کنند. مثل: <p> This is a paragraph </p> <h1> this is a heading </h1>…

Continue Reading چرا از HTML4.0 استفاده می کنیم؟

ظاهر بندی HTML

ظاهر بندی HTML   هرکجا در وب شما صفحاتی خواهید یافت که مانند صفحات روزنامه قالب بندی شده اند ، این صفحات از ستون های HTML استفاده می کنند. ظاهر بندی HTML – استفاده از جداول یکی از تمرین های متداول با HTML استفاده از جداول برای ظاهر بندی یک…

Continue Reading ظاهر بندی HTML

عناصر HTML

عناصر HTML پرونده های HTML فایل های متنی هستند که با عناصر HTML ساخته شده اند.عناصر HTML با استفاده از برچسب های HTML تعریف می شوند. برچسب های HTML برچسب های HTML برای نشانه گذاری عناصر HTML استفاده می شوند بر چسب های HTML توسط دو کاراکتر < و >…

Continue Reading عناصر HTML