شناسایی موقعیت مکانی کاربر و تغییر نوع محتوا بر اساس آن – Spring MVC

با استفاده از تکنیک های شناسایی موقعیت، شما به راحتی می توانید برنامه های تحت وب خود را ترجمه و بومی سازی کنید. شناسایی موقعیت کاربر می تواند به روش …

ادامه مطلب