Cluster File System

یوسف زاده مهر 13, 1394آبان 28, 1396 همانطور که می دانید در محیط RAC، همه database fileها(از قبیل datafileها، کنترل فایلها و redo log fileها) و فایلهای voting disk و …

ادامه مطلب