Cluster File System

یوسف زاده مهر 13, 1394آبان 28, 1396 همانطور که می دانید در محیط RAC، همه database fileها(از قبیل datafileها، کنترل فایلها و redo log fileها) و فایلهای voting disk و …

ادامه مطلب

RMAN در محیط RAC

یوسف زاده آبان 14, 1394آبان 28, 1396 در هنگام بکاپ گیری با RMANدر محیط RAC، اگر بخواهیم از چند کانال استفاده کنیم تا عملیات به صورت موازی انجام شوند می …

ادامه مطلب

data pump و RAC

یوسف زاده آذر 22, 1394آبان 28, 1396 در محیط RAC، این امکان وجود دارد تا از چند instance برای اجرای data pump بهره گرفته شود. برای این کار باید شرایط …

ادامه مطلب

Index scan

یوسف زاده مرداد 20, 1394آبان 28, 1396 Index Unique Scan : معمولا در زمان ایجاد کلید اصلی یا unique key، به طور خودکار یک ایندکس بر روی آنها ساخته می …

ادامه مطلب

Join methods

یوسف زاده دی 5, 1394آبان 28, 1396 زمانی که یک دستور با چندین شرط join اجرا می شود، عمل join در هر لحظه تنها بین دو جدول آن دستور انجام …

ادامه مطلب

Buffer Busy Wait

یوسف زاده فروردین 28, 1395تیر 24, 1397 فرض کنید بلاکی توسط session شماره یک مورد دستیابی قرار گرفته و توسط آن در بافر pin شده است(هر بافر در هر لحظه …

ادامه مطلب