دستور chattr در لینوکس

وحید یوسف زاده فروردین 12, 1397فروردین 12, 1397 برای اعمال سیاستهایی بر روی خصوصیتهای یک فایل از قبیل فشرده سازی، امنیت،خواندن/نوشتن و … می توان از دستور chattr استفاده کرد. …

ادامه مطلب

دستور journalctl

وحید یوسف زاده فروردین 15, 1397فروردین 15, 1397 در RHEL 7 همراه با systemd سرویسی به نام Journald ارائه شد که در کنار rsyslogd، وظیفه مدیریت لاگها را بر عهده …

ادامه مطلب