(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

کلیدی‌ترین هدف فاز ساخت، توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی نرم‌افزاری کامل است به گونه‌ای که فراورده‌ی حاصل آماده‌ی انتقال به محیط کابران باشد. به منظور تحقق این هدف، اقدامات زیر می‌تواند انجام شود: …

ادامه مطلب

(هدف ۱) کمینه‌کردن هزینه‌های تولید – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در تمام فازهای چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار، در فکر تولید مقرون به‌صرفه‌ی فراورده‌ی نر‌م‌افزاری هستیم. اگر تنها در فاز ساخت به این موضوع بیاندیشیم، مسلماً شکست خواهیم خورد و به این هدف دست پیدا …

ادامه مطلب