(هدف ۶) بهره‌گیری از درس‌ها و تجربه‌های کسب‌شده برای بهبود کارایی پروژه‌های آینده – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

به‌طور کلی، توصیه می‌شود که در پایان هر پروژه، زمانی را به تحلیل و مستندسازی آنچه گذشت، دستاوردها، نقاط ضعف و قوت، راه‌کارها، ریسک‌ها (مخاطرات) و چگونگی تسکین‌شان، و به طور خلاصه، تمامی تجربیات به‌دست آمده، اختصاص دهیم. این کار زمینه‌ی مناسبی برای بهبود فرایند و افزایش کارایی پروژه‌های آتی…

Continue Reading (هدف ۶) بهره‌گیری از درس‌ها و تجربه‌های کسب‌شده برای بهبود کارایی پروژه‌های آینده – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

(هدف ۵) به‌دست آوردن توافق همه‌ی ذینفعان نسبت به اینکه استقرار کامل شده است – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

آزمونِ پذیرشِ فراورده، آخرین عملِ آزمودن سیستم، پیش از استقرار نهایی سیستم نرم‌افزاری است. هدف این آزمون، تأیید آمادگی نرم‌افزار برای عملیاتی‌شدن و انجام وظیفه‌مندی‌ها (کارکردها) است. سه استراتژی مرسوم برای انجام آزمونِ پذیرش عبارتند از: پذیرشِ رسمی پذیرشِ غیر رسمی تست‌ِ بِتا آزمون پذیرشِ رسمی، فرایندی است که مدیریت…

Continue Reading (هدف ۵) به‌دست آوردن توافق همه‌ی ذینفعان نسبت به اینکه استقرار کامل شده است – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

با وجودی‌که این هدف عمدتاً در شرکت‌هایی که تولیداتشان را وارد بازار می‌نمایند، مصداق دارد، برخی اقدامات مرتبط با این هدف می‌تواند در پروژه‌های که باید فراورده‌ی نرم‌افزاری برای تعداد زیادی از کاربران ارسال شود نیز، مفید باشد. توجه داشته باشید که در پروژه‌های تجاری که باید در آنها یک…

Continue Reading (هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

(هدف ۳) آماده‌سازی محل استقرار و تبدیل بانک‌های اطلاعاتیِ عملیاتی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

هنگامی‌که باید فراورده‌ی نرم‌افزاری خود را جایگزین یک سیستم موجود نمایید، انتقال نرم و تدریجی سیستمِ جدید، کار بسیار پیچیده‌ای است. داده‌های فعلی سیستم موجود را باید انتقال داد و حتی ممکن است لازم باشد برای اطمینان از کارایی دقیق و قابل اطمینانِ سیستم جدید، این سیستم تا مدتی به طور…

Continue Reading (هدف ۳) آماده‌سازی محل استقرار و تبدیل بانک‌های اطلاعاتیِ عملیاتی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طی فاز انتقال باید اطمینان یابیم که همه‌ی کاربران، نیروهای عملیاتی، و نیز تیم نگهداری، آموزش‌های لازم و مناسبی را برای بکارگیری سیستم گذرانده باشند. این آموزش‌ها فرصتی نیز برای آزمودنِ مواد و محتویات آموزشی، مستندات کاربران، و دست‌ْنامه‌های عملیاتی فراهم می‌نماید. هنگامی که لازم است تعداد زیادی از کاربران را…

Continue Reading (هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار