تاریخچه زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخچه زبان برنامه نویسی پایتون اگر بخواهیم نگاهی به سیر تاریخی شکل گیری زبان برنامه نویسی Python بیاندازیم شاید باید به سال 1982 بازگردیم، زمانی که Guido Van Rossum خالق زبان …

ادامه مطلب

مقدمه ای بر دوره ی آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

مقدمه ای بر دوره ی آموزش زبان برنامه نویسی پایتون پایتون یکی از معدود زبان های برنامه نویسی است که می توان ادعا کرد ساختاری ساده و قدرتمند دارد، از …

ادامه مطلب