آموزش ویرایش اطلاعات (Update) در MySQL


آموزش ویرایش اطلاعات (Update Data) در MySQL :

از دستور UPDATE برای ویرایش و به روز رسانی اطلاعات موجود در رکوردهای یک جدول استفاده می شود. ساختار کلی استفاده از دستور UPDATE در MySQL به صورت زیر است :

 UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,... WHERE some_column=some_value          
نکته مهم :

به کاربرد عبارت WHERE در دستور UPDATE دقت کنید!
عبارت WHERE تعیین می کند اطلاعات چه رکورد یا رکوردهایی از جدول ویرایش (Update) شوند، اگر از عبارت WHERE استفاده نکنید، اطلاعات کلیه رکوردهای جدول ویرایش خواهد شد.

“MyGuests” اطلاعات جدول

reg_dateemaillastnamefirstnameid

2014-10-22 14:26:15john@example.comDoeJohn1

2014-10-23 10:22:30mary@example.comMoeMary2پس از ویرایش “MyGuests” اطلاعات جدول

reg_dateemaillastnamefirstnameid

2014-10-22 14:26:15john@example.comDoeJohn1

2014-10-23 10:22:30mary@example.comDoeMary2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *