آموزش پیشرفته فیلتر اطلاعات در PHP


آموزش پیشرفته Filter کردن اطلاعات در زبان PHP :

در این درس به آموزش کارهای پیشرفته تر جهت Filter کردن اطلاعات در زبان PHP خواهیم پرداخت.

آموزش چک کردن مقدار یک عدد Integer در محدوده مورد نظر :

در کد مثال زیر، به وسیله تابع filter_var() ابتدا چک کرده ایم ایا متغیر $int از نوع Integer هست یا خیر. سپس بررسی کردیم آیا این عدد بین 1 تا 100 هست یا نه :

 <?php  $int = 122;  $min = 1;  $max = 200;  if (filter_var($int, FILTER_VALIDATE_INT, array("options" => array("min_range"=>$min, "max_range"=>$max))) === false) {    echo("Variable value is not within the legal range");   } else {    echo("Variable value is within the legal range");   } ?>         

آموزش اعتبارسنجی یک IPv6 با تابع filter_var() :

در کد مثال عملی زیر، چک کرده ایم آیا متغیر $ip یک نوع IPv6 معتبر است یا خیر :

 <?php $ip = "2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334";  if (!filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6) === false) {     echo("$ip is a valid IPv6 address");    } else {     echo("$ip is not a valid IPv6 address");   } ?> 

آموزش چک کردن Query String در URL :

در کد مثال عملی زیر، با استفاده از تابع filter_var() چک کرده ایم آیا متغیر $url یک URL دارای QueryString (اطلاعات اضافی ارسالی پس از آدرس صفحه) هست یا خیر :

 <?php   $url = "www.tahalildadeh.com";   if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL, FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED) === false) {     echo("$url is a valid URL");    } else {     echo("$url is not a valid URL");   } ?> 

آموزش حذف کاراکترهای کد ASCII از یک String :

در کد مثال عملی زیر، از تابع filter_var() برای پاکسازی یک متغیر متنی String استفاده کرده ایم. این تابع هم تگ های HTML و هم کاراکترهای با کد ASCII بزرگتر از 127 از متغیر 4str حذف می کند :

 <?php  $str = "<h1>Hello WorldÆØÅ!</h1>";  $newstr = filter_var($str, FILTER_SANITIZE_STRING, FILTER_FLAG_STRIP_HIGH);  echo $newstr; ?>         

مرجع کامل کار با Filter ها در زبان PHP :

برای دسترسی کامل به مرجع توابع filter در زبان PHP، به بخش آموزش کامل PHP Filter در سایت تحلیل داده بروید.
مرجع کامل آموزش PHP Filter، شامل توضیحات و مثال های کامل درباره تابع های مختلف Filter کردن اطلاعات در زبان PHP است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *