آموزش ctype graph در PHP


آموزش کار با ()ctype_graph در PHP

تابع ()ctype_graph در PHP بررسی می کند تمامی کاراکترهای در رشته چاپ شدنی است یا قابل مشاهده در خروجی است .

دستور استفاده از تابع ()ctype_graph در PHP

ctype_graph ( $text );

شرح کاربرد تابع ()ctype_graph در PHP

جاری ()ctype_graph در PHP بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در رشته ی ورودی، چاپ شدنی یا قابل مشاهده در خروجی (بدونspace و فضای خالی) برای کاربر هستند یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()ctype_graph در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 text(پارامتر الزامی)
رشته یا متن ورودی که کاراکترهای آن توسط تابع نام برده مورد بررسی قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *