آموزش ctype lower در PHP


آموزش کار با تابع ()ctype_lower در PHP

تابع ()ctype_lower در PHP بزرگی و کوچکی حروف داخل رشته را بررسی می کند .

دستور استفاده از تابع ()ctype_lower در PHP

ctype_lower ( $text );

شرح کاربرد تابع ()ctype_lower در PHP

تابع ()ctype_lower در PHP بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در رشته یا متن ورودی با حروف کوچک نوشته شده اند یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()ctype_lower در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 text(پارامتر الزامی)
رشته ی ورودی که کاراکترهای آن توسط تابع مورد بررسی قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *