آموزش each در PHP


آموزش کار با تابع ()each در PHP

تابع ()each در PHP المان جاری را در آرایه به میطتن یک واحد جلو می برد .

دستور استفاده از تابع ()each در PHP

each ( $array );

شرح کاربرد تابع ()each در PHP

تابع ()each در PHP جفت کلید و مقدار المان جاری را از متغیر $array بازگردانده و اشاره گر به خانه ی آرایه (cursor) را 1 واحد به جلو می برد.جفت کلید و مقدار المان جاری در قالب یک آرایه ی مجزا که از چهار عنصر تشکیل شده است بازگردانی می شود. در آرایه ی بازگشتی، دو المان اول (1, Value) مقدار المان و دو المان (0 , Key) نشانگر کلید المان مورد نظر می باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
یک متغیر از جنس آرایه که جفت کلید و مقدار المان جاری از آن بازگردانی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *