آموزش easter days در PHP


آموزش کار با تابع ()frenchtojd در PHP

تابع ()frenchtojd در PHP تاریخ فراسه را به گاه شمار برمی گرداند .

دستور استفاده از تابع ()frenchtojd در PHP

frenchtojd ( $month, $day, $year );

شرح کاربرد تابع ()frenchtojd در PHP

تابع ()frenchtojd در PHP یک تاریخ را از تقویم جمهوری فرانسه را به شمارش روز جولیان برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 month(پارامتر الزامی)
مقدار ماه به صورت یک عدد صحیح بین بازه ی 1 تا 13 که به تابع ارسال می شود.

2 day(پارامتر الزامی)
مقدار روز در ماه به صورت یک عدد صحیح در بازه ی 1 تا 30 که به تابع مزبور پاس داده می شود.

3 year(پارامتر الزامی)
مقدار سال به صورت عدد صحیح بین اعداد 1 و 14 که به تابع پاس داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *