آموزش error reporting در PHP


آموزش کار با تابع ()error_reporting درPHP

تابع ()error_reporting در PHP نوع خطا یا عیب یابی هایی که باید به سرور گزارش شوند را تعیین می نماید.

دستور استفاده از تابع ()error_reporting در PHP

int error_reporting ( [int $level] );

شرح کاربرد تابع ()error_reporting در PHP

تابع جاری نوع خطا یا عیب یابی هایی که باید به سرور گزارش شوند را تعیین می نماید. این تابع به شما امکان می دهد تا سطح خطاهایی که در اسکریپت رخ می دهند، مشخص نمایید و بدین وسیله فقط خطاهای مورد نظر را به سرویس دهنده گزارش دهید.
تابع error_reporting() پارامتر error_reporting را در فایل تنظیمات PHP به هنگام اجرای برنامه مقداردهی می کند. PHP خطاهایی که رخ می دهند را (از نظر شدت و اهمیت) به سطوح مختلف تقسیم کرده و به وسیله ی این تابع سطح خطا را در طول اجرای اسکریپت تنظیم می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()error_reporting در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 level(پارامتر اختیاری)
این پارامتر سطح و شدت خطاهای رخ داده که بایستی به سرور گزارش شوند را مشخص می کند. مقادیر عددی و اسم ثوابت پیش تعیین شده سطوح، نوع یا شدت خطاهای رخ داده در اسکریپت PHP جهت ارسال به سرور را مشخص می کنند.

مقداراسم ثابت پیش تعیین شده ی PHPشرحویرایش زبان PHP

1E_ERRORخطاهای مهلک زمان اجرا که سبب توقف اجرای اسکریپت PHP می شوند.

2E_WARNINGخطاهای جزئی و غیرمهلک زمان اجرا که در آن روند اجرای اسکریپت متوقف نمی شود.

4E_PARSEخطاهای زمان تجزیه و تحلیل نحوی که در زمان کامپایل اسکریپت PHP توسط parser صادر می شود.

8E_NOTICEهشدارهای زمان اجرا. اسکریپت با چیزی مواجه شده که از نظرش یک خطا محسوب می شود، اما ممکن است مشکل جدی در اجرای اپیلکیشن را سبب نشود.

16E_CORE_ERRORخطاهای مهلک در زمان اجرای اولیه ی اسکریپت PHP. این ثابت مشابه E_ERROR در هسته ی اصلی PHP می باشد.4

32E_CORE_WARNINGخطاهای غیرمهلک در زمان اجرای اولیه ی اسکریپت PHP. این ثابت مشابه E_WARNING در هسته ی PHP می باشد.4

64E_COMPILE_ERRORخطاهای مهلک زمان کامپایل اسکریپت. این ثابت مشابه E_ERROR است که توسط موتور اسکریپت نویسی Zend تولید می شود.4

128E_COMPILE_WARNINGخطاهای غیر مهلک زمان کامپایل. این خطا مشابه E_WARNING است که موتور اسکریپت نویسی Zend تولید می کند.4

256E_USER_ERRORخطاهای مهلک که توسعه دهنده به صورت اختصاصی تعریف می کند. این ثابت کاربردی مشابه E_ERROR دارد که توسعه دهنده با استفاده از تابع ()trigger_error مقداردهی و تنظیم می کند.4

512E_USER_WARNINGهشدارهای معمولی و غیرمهلک که توسعه دهنده به صورت اختصاصی تعریف کرده است. این ثابت کاربردی مشابه E_WARNING دارد که برنامه نویس با استفاده از تابع ()trigger_error آن را تنظیم می کند.4

1024E_USER_NOTICEهشدارهایی که توسعه دهنده پیش بینی کرده و آن ها را به صورت اختصاصی تعریف می کند. این پارامتر کاربردی مشابه آرگومان E_NOTICE دارد که برنامه نویس با استفاده از تابع ()trigger_error آن را تنظیم می کند.4

2048E_STRICTهشدارهای زمان اجرا. زبان PHP با استفاده از این هشدارها پیشنهاداتی را در جهت بهبود قابلیت همکاری (interoperability) و سازگاری کد ارائه می کند.5

4096E_RECOVERABLE_ERRORخطاهایی که مهلک هستند ولی قابل مدیریت می باشند. کاربردی مشابه E_ERROR دارند که توسعه دهنده می تواند به واسطه ی تابع ()set_error_handler آن را پیش بینی و مدیریت کند.5

8191E_ALLتمامی خطاها و هشدارها را به استثنای E_STRICT شامل می شود.5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *